/Администрация БАН
Администрация БАН 2018-02-09T10:40:48+00:00

Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. “15 ноември”, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Деловодство:
тел./факс: 02 981 72 62;
тел. 02 979 52 63
e-mail: office@cu.bas.bg

Протокол:
тел.: (+359 2) 979 5 267
e-mail: emili@cu.bas.bg

Връзки с обществеността:
тел.: (+359 2) 979 52 80
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Администрация – адресна книга

Общоакадемична администрация

wdt_ID Име Телефон Е-mail Длъжност Отдел Група
1 Венета Николова 987 74 07, 979 5230 veneta@cu.bas.bg Началник отдел "МДОПП", Референт за Русия, Програма „Космос” Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
2 Антоанета Матеева 979 52 35 mateeva@cu.bas.bg главен експерт, референт за европейски програми, международни организации, Белгия, Индия. Контактно лице за БАН за дейностите Мария Склодовска - Кюри, РП „Хоризонт 2020“ и мрежата за мобилност EURAXESS Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
3 Габриела Чупренска 979 52 41 tchouprenska@cu.bas.bg младши експерт, референт за Чехия, Словакия, Унгария, Египет, Израел, Армения и Азербайджан Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
4 Катя Александрова 979 53 56 k.aleksandrova@cu.bas.bg Началник отдел „Административно обслужване и човешки ресурси” Отдел „Административно обслужване и човешки ресурси”
5 Милена Кръстева 979 52 10 krastevam@cu.bas.bg Началник отдел "Правна дейност" Правна дейност
6 Никола Жаблянов 979 52 33 kolio@cu.bas.bg главен експерт, референт за Италия, Испания, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Китай Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
7 Пламен Стефанов 979 52 38 stefanov@cu.bas.bg старши експерт Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
9 Томина Галибова 979 53 87 tominaglb@cu.bas.bg главен експерт, ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност Референт за Полша, Литва, Латвия, Естония, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
10 Йорданка Пенева ПЕТКОВА 979 53 45 гл. юрисконсулт Правна дейност
11 Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА 979 53 18 гл. юрисконсулт Правна дейност
Отдел

Специализирана администрация

wdt_ID Име Телефон Е-mail Длъжност Отдел/група
1 Велин Аргатски +359 2 987 9447 служител по сигурността на информацията Сигурност на информацията
2 Даниела Владимирова +359 2 979 5323 вътрешен одитор Вътрешен одит
3 Емилия Христоскова +359 2 979 5267 emili@cu.bas.bg ръководител група „Протокол и връзки с обществеността“ Кабинет на Председателя
4 Ива Иванова +359 2 979 5323 i.ivanova@cu.bas.bg ръководител вътрешен одит Вътрешен одит
5 инж. Елка Куюмджиева +359 2 979 5325, +359 2 987 0435, +359 888 269 145 el2005@abv.bg ръководител служба ЗБУТ Здравословнии и безопасни условия на труд
6 Милка Николова +359 2 979 5395 mila_nikolova@abv.bg финансов контрольор Финансов контрол
7 Наталия Нешева +359 2 979 5202 natalia@cu.bas.bg сътрудник на Председателя на БАН Кабинет на Председателя
8 Недялка Иванова +359 2 979 5301 n.ivanova@cu.bas.bg финасов контрольор Финансов контрол
9 Сергей Янев +359 2 979 5229 sergey@cu.bas.bg Специалист "Компютърни мрежи и системи" Общоакадемична администрация
Отдел/група