/Администрация БАН
Администрация БАН 2018-01-09T21:03:12+00:00

Общоакадемична администрация

wdt_ID Име Телефон Е-mail Длъжност Отдел Група
1 Венета Николова 987 74 07, 979 5230 veneta@cu.bas.bg Началник отдел "МДОПП", Референт за Русия, Програма „Космос” Международна дейност, оперативни програми и проекти
2 Веселина Цветанова 979 52 33 tzvetanova@cu.bas.bg младши експерт, референт за Австрия, Германия, Украйна, Беларус, Грузия, Монголия, Япония, Р. Корея, Тайван, Виетнам, Афганистан Международна дейност, оперативни програми и проекти
3 Габриела Чупренска 979 52 41 tchouprenska@cu.bas.bg младши експерт, референт за Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Турция, Египет, Израел, Армения и Азербайджан Международна дейност, оперативни програми и проекти
4 Катя Александрова 979 53 56 k.aleksandrova@cu.bas.bg Началник отдел „Административно обслужване и човешки ресурси” Административно обслужване и човешки ресурси
5 Милена Кръстева 979 52 10 krastevam@cu.bas.bg Началник отдел "Правна дейност" Правна дейност
6 Никола Жаблянов 979 52 33 kolio@cu.bas.bg главен експерт, референт за Италия, Испания, Румъния, Франция, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Молдова, Китай Международна дейност, оперативни програми и проекти
7 Пламен Стефанов 979 52 38 stefanov@cu.bas.bg старши експерт Международна дейност, оперативни програми и проекти
9 Томина Галибова 979 53 87 tominaglb@cu.bas.bg главен експерт, ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност Референт за Полша, Литва, Латвия, Естония, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн Международна дейност, оперативни програми и проекти
10 Йорданка Пенева ПЕТКОВА 979 53 45 гл. юрисконсулт Правна дейност
11 Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА 979 53 18 гл. юрисконсулт Правна дейност
Отдел

Специализирана администрация

wdt_ID Име Телефон Е-mail Длъжност Отдел/група
1 Велин Аргатски 02 987 94 47 служител по сигурността на информацията Сигурност на информацията
2 Даниела Владимирова 979 53 23 вътрешен одитор Вътрешен одит
3 Емилия Христоскова 02 979 5 267 emili@cu.bas.bg ръководител група „Протокол и връзки с обществеността“ Кабинет на Председателя
4 Ива Иванова 979 53 23 i.ivanova@cu.bas.bg ръководител вътрешен одит Вътрешен одит
5 инж. Елка Куюмджиева 02 979 53 25, 02 987 04 35, 0888 269 145 el2005@abv.bg ръководител служба ЗБУТ Здравословнии и безопасни условия на труд
6 Милка Николова 979 53 95 mila_nikolova@abv.bg финансов контрольор Финансов контрол
7 Наталия Нешева 02 979 5 202 natalia@cu.bas.bg сътрудник на Председателя на БАН Кабинет на Председателя
8 Недялка Иванова 979 53 01 n.ivanova@cu.bas.bg финасов контрольор Финансов контрол
9 Сергей Янев +359 2 979 5229 sergey@cu.bas.bg Специалист "Компютърни мрежи и системи" Общоакадемична администрация
Отдел/група