Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. “15 ноември”, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Деловодство:
Тел./факс: 02 981 72 62
Тел. 02 979 52 63
E-mail: office@cu.bas.bg

Протокол:
Тел.: (+359 2) 979 52 67
E-mail: emili@cu.bas.bg

Връзки с обществеността:
Тел.: (+359 2) 979 52 80
E-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Общоакадемична администрация

ИмеТелефонE-mailДлъжностОтделГрупа
Катя АЛЕКСАНДРОВА02 979 53 56k.aleksandrova@cu.bas.bgначалник отделОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"
Гергина МАРКОВА02 979 52 68старши експерт човешки ресурсиОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Рени НЕШЕВА02 979 52 68експерт, управление на човешки ресурсиОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Роза ЦОНЕВА02 979 52 68, 02 988 04 71roza@cu.bas.bgслужител човешки ресурсиОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Стефка ДИМИТРОВА02 979 52 63stefka@cu.bas.bgтехнически изпълнителОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Снежана КОВАЧЕВА02 979 52 63технически изпълнителОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Георги ГРЕБЕНАРОВ02 979 53 73архивистОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Пенка Иванова02 979 53 73архивистОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
д-р Ивайло АВРАМОВ02 979 52 63администратор бази данниОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Административно обслужване и човешки ресурси"
Петя АЛЕКСАНДРОВА02 979 53 24petya@cu.bas.bgадминистратор бази данниОтдел "Административно обслужване и човешки ресурси"група "Информационно и комуникационно обслужване"
Росица ДЕЯНОВА02 988 18 42; 02 979 52 62rossi@cu.bas.bgначалник отдел и главен счетоводителОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"
Галина ТЕРЗИЙСКА02 979 52 71ръководител група "Бюджетно финансиране"Отдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Бюджетно финансиране"
Николина ГЕОРГИЕВА02 979 52 74главен експертОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Бюджетно финансиране"
София ГОСПОДИНОВА02 979 52 78главен експертОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Бюджетно финансиране"
Ваня ХРИСТОВА02 979 52 74старши експертОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Бюджетно финансиране"
Валентина Кръстева02 979 52 78счетоводителОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Бюджетно финансиране"
Соня СТОЙЧЕВА02 979 52 75технически сътрудникОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Бюджетно финансиране"
Милена ГОРАНОВА02 979 52 73зам.-гл. счетоводителОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Счетоводна дейност"
Виктория БОНЕВА02 979 52 73счетоводителОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Счетоводна дейност"
Десислава ЕКИМОВА02 979 52 83счетоводителОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Счетоводна дейност"
Юлия ИЛИЕВА02 979 52 79касиерОтдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност"група "Счетоводна дейност"
Венета НИКОЛОВА02 987 74 07, 02 979 52 30veneta@cu.bas.bgначалник отделОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Томина ГАЛИБОВА02 979 53 87tominaglb@cu.bas.bgглавен експертОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Никола ЖАБЛЯНОВ02 979 52 33kolio@cu.bas.bgглавен експертОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Пламен СТЕФАНОВ02 979 52 38stefanov@cu.bas.bgстарши експертОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Габриела ЧУПРЕНСКА02 979 52 41tchouprenska@cu.bas.bgстарши експертОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Елеонора Миланова02 979 52 35milanova@cu.bas.bgмладши експертОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Димитър Денев02 979 52 36denev@cu.bas.bgмладши експертОтдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти"
Георги ГЕОРГИЕВ02 979 5g.georgiev@cu.bas.bgначалник отделОтдел "Поддръжка и транспорт"
Христо СТОИМЕНОВ02 979 53 35организатор-домакинОтдел "Поддръжка и транспорт"група "Поддръжка"
Илия ГЕРОВ02 979 53 26технически изпълнителОтдел "Поддръжка и транспорт"група "Поддръжка"
Галина АНГЕЛОВА02 979 52 10g.angelova@cu.bas.bgначалник отделОтдел "Правна дейност"
Йорданка ПЕТКОВА02 979 53 45главен юрисконсултОтдел "Правна дейност"
Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА02 979 53 18главен юрисконсултОтдел "Правна дейност"
Бианка СТЕФАНОВА02 979 53 18главен юрисконсултОтдел "Правна дейност"
Цветомира КИРКОВСКА02 979 52 17старши юрисконсултОтдел "Правна дейност"
Емилия ХРИСТОСКОВА02 979 52 67emili@cu.bas.bgначалник отделОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"
Николета ГЕОРГИЕВА02 979 52 03nicky@cu.bas.bgръководител група "Секретариат"Отдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Секретариат"
Наталия НЕШЕВА02 979 52 02natalia@cu.bas.bgсътрудник на Председателя на БАНОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Секретариат"
Райна СЕМОВА02 979 52 28rsemova@cu.bas.bgсътрудник на чл.-кор. Костадин Ганев и чл.-кор. Константин Хаджииванов, заместник-председатели на БАНОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Секретариат"
Елена ПАНЧОВСКА02 979 52 66elena@cu.bas.bgсътрудник на чл.-кор. Васил Николов, заместник-председател на БАНОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Секретариат"
Йорданка ПАВЛОВА02 979 53 60d.pavlova@cu.bas.bgсътрудник на научните секретари на БАНОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Секретариат"
Мирослава МИТРОВИЧ02 979 52 18mira@cu.bas.bgсътрудник на Събранието на академиците и член-кореспондентитeОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Секретариат"
Ренета ПЕТРОВА02 979 52 80, 0889 009 207pr-ban@cu.bas.bgглавен експерт, Връзки с общественосттаОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Протокол и връзки с обществеността"
Велина ДИМИТРОВА02 979 52 80, 0889 088 737
v.dimitrova@cu.bas.bgексперт, Връзки с общественосттаОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Протокол и връзки с обществеността"
д-р Румена Калчева0887 599 095r.kalcheva@cu.bas.bgексперт, Реклама и организация на събитияОтдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"група "Протокол и връзки с обществеността"
Теодора АНДРЕЕВА02 987 17 74; 02 979 52 85dora@cu.bas.bgначалник отделОтдел "Управление на собствеността"
инж. Александър ЩЪРКЕЛОВ02 979 53 06chtarkelov@cu.bas.bgстарши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Обществени поръчки"
инж. Илия СТОЯНОВ02 979 53 05ilia@cu.bas.bgстарши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Обществени поръчки"
Ивайло ПЕТРОВ02 979 52 98i.petrov@cu.bas.bgстарши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Обществени поръчки"
Весела ГОЧЕВА02 979 53 85главен експертОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Сийка МИНЧЕВА02 979 53 08старши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Пенка ЙОРДАНОВА02 979 52 81старши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Светлана ДОБРИНОВА02 979 53 34старши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Виктория НОВОСЕЛОВА02 979 53 08старши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Венцислав ИГНАТОВ02 979 53 10младши експертОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Красимира АНГЕЛОВА02 979 52 45организаторОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Румяна ЛАЗАРОВА02 979 52 94организаторОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"
Искра СТОЙКОВА02 979 53 34технически изпълнителОтдел "Управление на собствеността"група "Управление на собствеността"

Специализирана администрация

ИмеТелефонE-mailДлъжностОтдел/Група
Ива ИВАНОВА02 979 53 23i.ivanova@cu.bas.bgръководител вътрешен одитВътрешен одит
Даниела ВЛАДИМИРОВА02 979 53 23вътрешен одиторВътрешен одит
Сергей ЯНЕВ02 979 52 29sergey@cu.bas.bgспециалист "Компютърни мрежи и системи"група "Компютърни мрежи и системи"
Николай ИКОНОМОВ02 979 28 55nikonomov@math.bas.bgсистемен администраторгрупа "Компютърни мрежи и системи"
инж. Елка КУЮМДЖИЕВА02 979 53 25, 02 987 04 35, 0888 269 145el2005@abv.bgръководител служба ЗБУТЗдравословни и безопасни условия на труд
Емилия ХРИСТОСКОВА02 979 52 67emili@cu.bas.bgначалник отдел "Секретариат, протокол и връзки с обществеността"Кабинет на Председателя
Наталия НЕШЕВА02 979 52 02natalia@cu.bas.bgсътрудник на Председателя на БАНКабинет на Председателя
Светозар КАЛИНОВ02 979 52 93служител по сигурността на информациятаСигурност на информацията
Милка НИКОЛОВА02 979 53 95mila_nikolova@abv.bgфинансов контрольорФинансов контрол
Недялка ИВАНОВА02 979 53 01n.ivanova@cu.bas.bgфинансов контрольорФинансов контрол