/Администрация БАН
Администрация БАН2018-12-17T17:57:53+00:00

Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. “15 ноември”, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Деловодство:
тел./факс: 02 981 72 62;
тел. 02 979 52 63
e-mail: office@cu.bas.bg

Протокол:
тел.: (+359 2) 979 5 267
e-mail: emili@cu.bas.bg

Връзки с обществеността:
тел.: (+359 2) 979 52 80
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Общоакадемична администрация

wdt_ID Име Телефон Е-mail Длъжност Отдел Група
1 Венета НИКОЛОВА 02 987 74 07, 02 979 52 30 veneta@cu.bas.bg началник отдел Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
3 Габриела ЧУПРЕНСКА 02 979 52 41 tchouprenska@cu.bas.bg младши експерт Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
4 Катя АЛЕКСАНДРОВА 02 979 53 56 k.aleksandrova@cu.bas.bg началник отдел Отдел „Административно обслужване и човешки ресурси”
5 Милена КРЪСТЕВА 02 979 52 10 krastevam@cu.bas.bg началник отдел Отдел „Правна дейност”
6 Никола ЖАБЛЯНОВ 02 979 52 33 kolio@cu.bas.bg главен експерт Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
7 Пламен СТЕФАНОВ 02 979 52 38 stefanov@cu.bas.bg старши експерт Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
9 Томина ГАЛИБОВА 02 979 53 87 tominaglb@cu.bas.bg главен експерт Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”
10 Йорданка ПЕТКОВА 02 979 53 45 главен юрисконсулт Отдел „Правна дейност”
11 Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА 02 979 53 18 главен юрисконсулт Отдел „Правна дейност”
12 Бианка СТЕФАНОВА 02 979 53 18 главен юрисконсулт Отдел „Правна дейност”
Отдел

Специализирана администрация

wdt_ID Име Телефон Е-mail Длъжност Отдел/група
1 Велин АРГАТСКИ 02 979 52 93 argatski@cu.bas.bg служител по сигурността на информацията Сигурност на информацията
2 Даниела ВЛАДИМИРОВА 02 979 53 23 вътрешен одитор Вътрешен одит
3 Емилия ХРИСТОСКОВА 02 979 52 67 emili@cu.bas.bg Началник отдел „Секретариат, протокол и връзки с обществеността“ Кабинет на Председателя
4 Ива ИВАНОВА 02 979 53 23 i.ivanova@cu.bas.bg ръководител вътрешен одит Вътрешен одит
5 инж. Елка КУЮМДЖИЕВА 02 979 53 25, 02 987 04 35, 0888 269 145 el2005@abv.bg ръководител служба ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд
6 Милка НИКОЛОВА 02 979 53 95 mila_nikolova@abv.bg финансов контрольор Финансов контрол
7 Наталия НЕШЕВА 02 979 52 02 natalia@cu.bas.bg сътрудник на Председателя на БАН Кабинет на Председателя
8 Недялка ИВАНОВА 02 979 53 01 n.ivanova@cu.bas.bg финасов контрольор Финансов контрол
9 Сергей ЯНЕВ 02 979 52 29 sergey@cu.bas.bg специалист "Компютърни мрежи и системи" група "Компютърни мрежи и системи"
11 Николай ИКОНОМОВ 02 979 28 55 nikonomov@math.bas.bg системен администратор група "Компютърни мрежи и системи"
Отдел/група