Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА - гл.юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18

Станислава ПАРУШЕВА-ВАХРАТЯН - гл. юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17 

Бианка СТЕФАНОВА - ст. юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18 

Йорданка ПЕТКОВА - ст. юрисконсулт
тел.: 02/979 53 45  

Цветомира КИРКОВСКА - юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17