Академични новини 2018-01-15T19:30:44+00:00
Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС
11.01.2018
Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките
03.01.2018
Три награди за БАН в кампания „Чудесата на България“
20.12.2017
БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида
28.11.2017
Дигитални проекти с международно значение представя Институтът за литература – БАН
21.11.2017

Последни новини

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

понеделник, 15 януари 2018|Коментарите са изключени за Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

събота, 13 януари 2018|Коментарите са изключени за Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

сряда, 10 януари 2018|Коментарите са изключени за Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

вторник, 9 януари 2018|Коментарите са изключени за Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

Новини от научните направления

Информационни и комуникационни науки и технологии

12-ата конференция на българската секция на дружеството по индустриална и приложна математика SIAM ще се проведе в Института по механика – БАН

понеделник, 18 декември 2017|Коментарите са изключени за 12-ата конференция на българската секция на дружеството по индустриална и приложна математика SIAM ще се проведе в Института по механика – БАН

УчИ -БАН е партньор на десетото издание на Панаира на науката и иновациите

четвъртък, 14 декември 2017|Коментарите са изключени за УчИ -БАН е партньор на десетото издание на Панаира на науката и иновациите

Дискусия върху дарителството за образование

сряда, 15 ноември 2017|Коментарите са изключени за Дискусия върху дарителството за образование

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН представя научния си капацитет и инфраструктура

понеделник, 13 ноември 2017|Коментарите са изключени за Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН представя научния си капацитет и инфраструктура

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

вторник, 24 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

понеделник, 23 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

Нанонауки, нови материали и технологии

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН

петък, 8 декември 2017|Коментарите са изключени за Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН

Институтът по физика на твърдото тяло провежда зимен семинар „Интердисциплинарна физика“

вторник, 5 декември 2017|Коментарите са изключени за Институтът по физика на твърдото тяло провежда зимен семинар „Интердисциплинарна физика“

Национална научна конференция „Геонауки 2017“

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Национална научна конференция „Геонауки 2017“

Биомедицина и качество на живот

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

петък, 15 декември 2017|Коментарите са изключени за Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

Екип на Института по молекулярна биология – БАН с отличие за изобретение на годината

петък, 10 ноември 2017|Коментарите са изключени за Екип на Института по молекулярна биология – БАН с отличие за изобретение на годината

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

вторник, 9 януари 2018|Коментарите са изключени за Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

„Есенни срещи с растенията“ в Ботаническата градина на БАН

сряда, 11 октомври 2017|Коментарите са изключени за „Есенни срещи с растенията“ в Ботаническата градина на БАН

Зоологът Боян Петров се отправя към десетия си осемхилядник

четвъртък, 17 август 2017|Коментарите са изключени за Зоологът Боян Петров се отправя към десетия си осемхилядник

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Национална научна конференция „Геонауки 2017“

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Национална научна конференция „Геонауки 2017“

Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

понеделник, 6 ноември 2017|Коментарите са изключени за Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

четвъртък, 5 октомври 2017|Коментарите са изключени за Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

Астрономия, космически изследвания и технологии

Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

събота, 13 януари 2018|Коментарите са изключени за Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

Учени от БАН с медали на Международния салон за иновации IWIS 2017

петък, 10 ноември 2017|Коментарите са изключени за Учени от БАН с медали на Международния салон за иновации IWIS 2017

Тринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017

понеделник, 6 ноември 2017|Коментарите са изключени за Тринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

понеделник, 15 януари 2018|Коментарите са изключени за Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Човек и общество

Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

вторник, 2 януари 2018|Коментарите са изключени за Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

Институтът за държавата и правото организира дискусия за сближаването в ЕС като централен приоритет на българското председателство

вторник, 19 декември 2017|Коментарите са изключени за Институтът за държавата и правото организира дискусия за сближаването в ЕС като централен приоритет на българското председателство

Научна конференция „Диалог за вярата и разума: „две крила, на които човешкият дух се издига до съзерцаване на истината“

четвъртък, 7 декември 2017|Коментарите са изключени за Научна конференция „Диалог за вярата и разума: „две крила, на които човешкият дух се издига до съзерцаване на истината“

ВИДЕО

Обяви

201, 2018

Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

вторник, 2 януари 2018|Коментарите са изключени за Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

2811, 2017

Становище за хомеопатията представи Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) в София

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Становище за хомеопатията представи Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) в София

611, 2017

Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

понеделник, 6 ноември 2017|Коментарите са изключени за Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

1809, 2017

Тържествено връчване на Международната награда „Никола Гюзелев“

понеделник, 18 септември 2017|Коментарите са изключени за Тържествено връчване на Международната награда „Никола Гюзелев“

Предстоящи събития

Календар на събитията