facebook

Десетгодишен юбилей на Българо-унгарската историческа комисия

Четвъртък, 02 Юни 2016

Bulg-ungarska ist komisia 2На 31 май 2016 г. в Големия салон на Българската академия на науките се състоя тържествено честване на десетгодишния юбилей на Българо-унгарската историческа комисия. То бе организирано от Института за исторически изследвания при БАН, Института по история към Изследователския център по хуманитаристика при УАН и Посолството на Унгария и се проведе под патронажа на Н.Пр. посланик Андраш Клейн.

В събитието участваха унгарски и български учени от двата института, а гости бяха представители на ръководството на БАН, Института по балканистика с Център по тракология, Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей, специалност „Унгарска филология” в Софийския университет, Съюза на учените в България, дирекция „Архиви” и Българската генеалогична федерация „Родознание”, които поднесоха поздравителни адреси.

Bulg-ungarska ist komisia 3На посланик Андраш Клейн бе връчен благодарствен адрес и грамота за принос в развитието на българо-унгарските връзки в областта на историческата наука. По време на тържествената част на събитието пианистката Анжела Тошева изпълни прозведения на унгарския композитор Бела Барток, който чрез своята теория за българския ритъм свърза народната ни музика с традиционната музикална култура на балканските и евразийските народи.

В отчетния доклад председателите на комисията проф. дин Валери Стоянов – на Българската секция и проф. Имре Реш – на Унгарската секция отбелязаха, че дейността й продължава традицията на двустранната комисия от 70-те години на ХХ в. и е неразривно свързана с възобновяването на междуакадемичния обмен в областта на историческата наука през 2004 г. Те подчертаха, че целта на комисията е да определя идейните насоки на съвместната изследователска работа и на българо-унгарските научни връзки в областта на историческата наука съобразно със съответните културно- и научно-политически тенденции и приоритети в Югоизточна и Централна Европа, а основната й задача е да изпълнява функцията на свързващо звено между българските и унгарските учени-историци. Важен момент от дейността на двустранната комисия е работата й с млади учени – докторанти от хуманитарните институти на БАН и студенти от Софийски университет, която се осъществява чрез „Младежки форум за интердисциплинарни изследвания”.

Bulg-ungarska ist komisia 1Юбилеят беше отбелязан с международна конференция на тема „Унгария и България – свързани истории в Централна и Югоизточна Европа, XVII-XXI в.”, в която взеха участие унгарски (Габор Деметер, Кристиян Чаплар-Дегович, Ласло Биро, Чаба Жебьок) и български учени (Ваня Стоянова, Илияна Марчева, Ина Вишоградска, Йонка Найденова, Лиляна Лесничкова, Пенка Пейковска, Петър Каменов, Стефка Първева, Теодоричка Готовска-Хенце). Обект на техния изследователски интерес бяха историята на българо-унгарските научни връзки, българското книгопечатане в Буда и Пеща (XVIII - средата на XIX в.), ролята на Бенямин Калай и сръбският въпрос в балканската политика на Австро-Унгария, етническата картина на Балканския полуостров през ХІХ-ХХ в., езиковите аспекти на междуетническите взаимоотношения, българо-унгарските комуникативни механизми, съветизацията на България през 40-те и 50-те години на ХХ в., отношенията между Съветския съюз и Балканските държави и др.