facebook

Съобщение на пресцентъра

Четвъртък, 09 Март 2017

bas new_logo_copyПо повод отвореното писмо на астрофизици от Института по астрономия на БАН, подкрепящи становището на група студенти и докторанти в областта на природните и инженерни науки от България и чужбина относно медийните изяви на доц. д-р Лъчезар Филипов, ръководството на Българската академия на науките съобщава, че на 27 февруари 2017 г. е изпратен отговор, в който се посочва:

-          БАН не е финансирала научни изследвания, свързани с извънземни цивилизации.

-          Въпросът за трудовите взаимоотношения между Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) и доц. д-р Лъчезар Филипов е изцяло от компетентността на директора и на Научния съвет на института.

-          Според решението на Научния съвет на ИКИТ, което Ръководството на БАН напълно подкрепя, медийните изяви на доц. Филипов относно въпроси извън неговата научна тематика в института не трябва да се обвързват нито с ИКИТ, нито с БАН. Заради неспазване на това решение директорът на ИКИТ е издал заповед за наказание на доц. Филипов  с последно предупреждение за уволнение.

Ръководството на БАН напълно споделя загрижеността на студентите и младите учени относно зачестяващите „горещи новини“ за сензационни „научни открития“ и категорично ще продължава да противодейства на подобни прояви на псевдонауката.