facebook

Съвместни научни изследвания на Антарктида между БАН и Българския антарктически институт

Събота, 11 Март 2017

IVT 6417Възможностите учени от БАН да участват с предложения за антарктически научни проекти за периода 2018-2021 г. обсъдиха председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и директорът на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев. Работната среща се състоя на 10 март 2017 г. в БАН.

През последните 25 години една трета от българските учени, участвали в антарктическите експедиции, са от Българската академия на науките. Разширяване на досегашното сътрудничество между двете институции и участието на повече учени от БАН в предстоящите български експедиции до Антарктида обсъдиха акад. Ревалски и проф. Пимпирев.

През 2016 г. правителството прие Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г., според която беше сформирана Смесена научно-експертна комисия по полярни науки към Фонда за научни изследвания. От края на 2017 г. комисията ще приема проектните предложения за изследване на Белия континент.