facebook

12-та конференция по електроотложени наноструктури се провежда в София

Четвъртък, 16 Март 2017

KonferencijaИнститутът по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев“ - БАН е домакинна 12-та конференция по електроотложени наноструктури (International workshop on electrodeposited nanostructures, EDNANO-12),която се провежда от 16 до 18 март 2017 г. в София. Конференцията се провежда веднъж на 18 месеца в страна, която има международно признати успехи в тази научна област.

Решението Институтът по физикохимия- БАН да бъде домакин на EDNANO-12 е признание за изключителните традиции на Българските физикохимична и електрохимична школи. В конференцията се очаква да участват повече от 60 учени от 14 европейски държави. Програмата на събитието включва доклади в областта на получaването, характеризирането и използването на електрохимично получени наноструктури, които намират широк обхват на приложения в съвременните технологии. Подробности за програмата и актуaлна информация за EDNANO-12 могат да се намерят на уеб-сайта на коференциите: http://www.szfki.hu/ednano/.