facebook

Българо-румънски инициативи за изследване на Черно море бяха обсъдени на работна среща в Института по океанология

Петък, 17 Март 2017

IO 15.03Рамково споразумение за насоките на сътрудничество и бъдеща съвместна дейност за по-пълна интеграция на Черно море в системата на европейските морета ще бъде подписано между Института по океанология – БАН и Националния институт за изследвания и развитие ГеоЕкоМар – Букурещ. За това се договориха на работна среща на 15 март 2017 г. във Варна директорите на ИО-БАН проф. Снежана Мончева и на ГеоЕкоМар д-р Адриан Станица. В разговорите участваха директорът и заместник-директорът на Геологическия институт - БАН проф. д-р Радослав Наков и проф. Николай Добрев.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за коопериране при изпълнението на европейски програми и проекти, свързани с Директивата за морската стратегия и постигането на добро екологично състояние в западния черноморски шелф, системите за ранно предупреждение за морски гео-опасности, газ хидратите и влиянието им върху климата, крайбрежното и подводно културно наследство. Беше изразен взаимен интерес за провеждане на съвместни морски експедиции, съвместни конференции и чествания, съвместно събиране и обмен на океанографски данни и съвместни научни публикации.

В контекста на предстоящото председателства на България (2018) и Румъния (2019) на Съвета на Европейския съюз бяха обсъдени съвместни инициативи към Европейската комисия за насърчаване и прилагане на Синята икономика в Черно море, решаване на важни научни и екологични проблеми на Черно море и съвместна подготовка на честванията на Европейския ден на морето (май 2018 г. и май 2019).