facebook

Институтът по физикохимия спечели финансиране на проект за изграждане и развитие на научния потенциал

Петък, 21 Април 2017

21.04Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ - БАН спечели финансиране на проекта си „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“. Проектът ще се изпълнява в продължение на 21 месеца, а общата му стойност е 333 640 лева.

Финансовата подкрепа е по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е изграждане на висококвалифицирани и силно мотивирани млади изследователи и преподаватели с висока специална и обща професионална компетентност в областта на специалностите „Физикохимия” и „Електрохимия”.

По време на обучението специалната им квалификация ще бъде разширена и обогатена, като акцент ще се постави върху получаване и характеризиране на високотехнологични материали, ориентирани към нуждите на практика.

Общопрофесионалната подготовка цели изграждането на допълнителни умения и компетентности, необходими за успешно навлизане и кариерно развитие в сферата на науката и висшето образование. Проектът цели да стимулира развитието на научния потенциал по цялата поредица от квалификационни нива (от студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени до преподаватели), свързани с придобиване и предаване на знание и развитие на научни изследвания в областта на физикохимичните и електрохимични науки.