facebook

„Лятна школа“ за ученици в Института по биология и имунология на размножаването – БАН

Петък, 07 Юли 2017

P6302096Институтът по биология и имунология на размножаването "Акад. К. Братанов" при Българска академия на науките организира „Лятна школа“ за ученици от 9 до 11 клас. Младият екип на проекта задълбочи интереса на участниците към репродуктивната биология, което е част от тематиката на Института.

„Лятната школа“ осъществи обучение в лекционни и практически занятия, разпределени в четири направления със съответните ръководители: „Основни методологии от генетика и епигенетика“ – гл. ас. Десислава Абаджиева и доц. Елена Кистанова; „Имунохистохимия“ – ас. Десислава Анкова; „Анализиране на гамети“ – ас. д-р Десислава Градинарска и „Клетъчно култивиране“ – гл. ас. д-р Елена Стоянова.P6302077

Събитието се организира по проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“, № ДСД-2/05.04.2017г., и финансирано благодарение на ПМС №347/08.12.2016.

19688560 1621211904556288_2096894035_oПредстояща иницитива е Научна младежка конференция за ученици и студенти "Приложение на съвременните методи в репродуктивната биология", която ще се състои на 29 септември в Института по биология и имунология на размножаването при Българска академия на науките.