facebook

Международна научна конференция „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“

Вторник, 05 Септември 2017

BAN SgradaСофия, 7–8 септември 2017 г.

Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките в сътрудничество с Библейската комисия към Международния комитет на славистите и с подкрепата на Представителството на Россотрудничество в България организира международна научна конференция на тема „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“.

Тематичният обхват на конференцията включва въпроси, свързани с историята на библейските преводи в средновековната славянска книжнина, развитието на ръкописната традиция на библейските книги, езика на първите славянски библейски преводи, рецепцията и развитието на библейския текст в славянските литератури от Средновековието до наши дни, подготовката на различни видове издания на библейски книги и др. Едно от заседанията ще бъде посветено на Библията в мисионерските и поклонническите пътувания през Късната античност и Ранното средновековие, част от проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството на Еврейския университет в Йерусалим.

В рамките на конференцията ще се проведе и заседание на Библейската комисия към Международния комитет на славистите.

В престижния научен форум ще вземат участие утвърдени специалисти и млади учени в областта на палеославистиката, византинистиката и богословието от Австрия, Белгия, Беларус, България, Великобритания, Германия, Израел, Италия, Полша, Русия и Словения.

Заседанията ще се провеждат в сградата на Руския културно-информационен център, София, ул. Шипка № 34.

С програмата можете да се запознаете на http://www.kmnc.bg/