facebook

Посещение на министъра на образованието и науката в Института по електроника

Сряда, 11 Октомври 2017

IE transp3B_BGМинистър Красимир Вълчев посети Института по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ и беше запознат със структурата, историята и дейността на института. Делегацията на МОН, включваща зам. министър проф. Иван Димов и директора на Дирекция „Наука“ д-р Милена Дамянова разгледа лаборатория „Биофотоника“, която представлява научно и организационно ядро на „Национален център по биомедицинска фотоника“.

Бяха представени научните и научно-приложните постижения по изпълнение на Концепция „Лазерна медицина“, получила Първа награда в конкурса на БАН „България 21-ви век. Създаване на високотехнологични пазарни ниши и тяхното научно обслужване“. Беше посетена и лаборатория „Лазерна локация“, представляваща част от ACTRIS – европейска инфраструктура за наблюдение на атмосферни аерозоли, облаци и газови следи.

Беше представена многостранната интеграция на ИЕ с университети, висши училища, университетски болници и малки предприятия в областта на научните изследвания, обучението на студенти и докторанти и технологичния трансфер.