facebook

Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП "Хоризонт 2020“

Вторник, 07 Ноември 2017

2020 DSC_0027-1На 7 ноември 2017 г. от 10 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори  от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.

Д-р Десислава Коларова, представител на Европейската комисия, направи преглед на условията по конкурса и запозна присъстващите с новостите в Работната програма за 2018-2020 г. Проф. Румяна Статева, ИИХ-БАН, и г-н Станимир Йовчев, „Давид Холдинг“ АД, представиха своя опит и най-добри практики като бенефициенти по вече одобрени проекти от предишни схеми. Информационният ден приключи след оживена дискусия с въпроси и отговори.

Презентации от събитието:

pdfВъзможности за участие в дейностите Мария Склодовска по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори.pdf

pdfСподеляне на опит - Давид Холдинг АД.pdf

docxФормуляр за търсене на партньори.docx