facebook

БАН продължава сътрудничеството си с корпорация РАНД-Европа

Четвъртък, 26 Март 2015


RAND2 2Делегация на РАНД-Европа участва в организирана от БАН двудневна конференция за глобалните социални тенденции и въздействието им върху България.

На среща преди началото на форума представителите на РАНД-Европа д-р Ханс Пънг, д-р Йоахим Крапълс, д-р Кристиан ван Столк, д-р Стийн Хооренс и д-р Марина Цветкова обсъдиха с ръководството на Българската академия на науките значими за Балканския регион и за Югоизточна Европа теми, по които двете институции биха могли оптимално да работят по съвместни проекти.

RAND2 1Като най-актуални проблеми, които могат да залегнат в общи проекти, бяха откроени енергетиката, бежанците и информационните технологии от гледна точка на  сигурността в регионален и международен мащаб.