facebook

Учени от БАН взеха четири от тазгодишните награди „Питагор", а Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – награда от издателство Томсън Ройтерс

Понеделник, 22 Юни 2015


DSC 8681 Koseva AngelovaПроф. Галя Ангелова – ръководител на секция за лингвистично моделиране в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН, и доц. Нели Косева – директор на Института по полимери при БАН, получиха Голямата награда "Питагор" за 2015 г. в категория „успешен ръководител на международни проекти“.

Наградите „Питагор“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката в България. На церемонията, която се проведе на 18 юни 2015 г. в столичния хотел „Балкан", присъстваха председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров, ректори на висши училища, досегашни носители на награда „Питагор“, журналисти, преподаватели, учени и политици.

Наградите бяха връчени от Министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев. Министерството на образованието и науката присъжда националните награди „Питагор" за седми път тази година.

IMG 9406Доц. Доротей Гетов от Института за литература при БАН – специалист по гръцка палеография и история на византийската литература, беше отличен с „Питагор“ в категория „утвърден учен в обществените и хуманитарните науки“.  

„Питагор“ за утвърден учен в техническите науки е за доц. Милен Георгиев от Института по микробиология при БАН. Доц. Георгиев е награден за постижения при разработването на модерни методи за метаболитно инженерство.IMG 9418

Проф. д.м.н. Галя Ангелова е ръководител на проекта Advanced Computing for Innovation – AComIn, финансиран от Седма рамкова програма на ЕК на обща стойност над 6 млн. лв. Досега са публикувани 30 научни статии в списания с импакт фактор и 67 научни статии в списания с импакт ранг и са подадени заявки за три патента. В резултат от работата по проекта е обновена научната инфраструктура на института и е отделено специално внимание на младите учени – в рамките на проекта се подготвят 10 дисертации и са назначени 14 постдокторанти от европейски страни. Резултатите от изследванията са насочени към редица иновационни сектори и към подобряване качеството на живота.

Доц. Нели Косева е ръководител на проекта „Укрепване на научноизследователския капацитет и иновационен потенциал на Института по полимери към БАН за пълно интегриране в Европейското изследователско пространство“, финансиран от Седма рамкова програма на ЕК.  Резултатите са насочени към здравеопазване, екология, алтернативни източници на енергия, ефективно използване на ресурсите. Досега са публикувани 75 научни статии и са подадени 2 заявки за патенти, а членове на колектива са представили доклади на 90 научни форума. Доц. Косева е ръководител и на още 2 проекта по европейски програми и фондове, като привлечените финансови ресурси са 6 653 000 лв.

Доц. Доротей Гетов изследва византийски ръкописи, свързани с историята на европейското право, проучва гръцките ръкописи в България. Автор е на 7 книги и на над 20 студии на български, новогръцки, английски и немски език. В Белгия е публикуван том, в който доц. Гетов включва 102 ръкописа и фрагменти от библиотеката на Бачковския манастир, като идентифицира 3 оригинални ръкописа на един от създателите на манастира – Григорий Пакуриан. Открива стотици неизвестни произведения на византийската литература.

Доц. Милен Георгиев се фокусира върху биосинтеза на стопанско значими молекули от растителен произход и разработването на биотехнологични подходи за тяхната устойчива продукция. Основен предмет на изследванията му са природните молекули с противовъзпалително и антинеопластично действие, както и разработването на модерни методи  за метаболитно инженерство. Доц. Георгиев въвежда (за първи път в България) съвременната платформа за метаболомика с ядрено-магнитен резонанс, която се прилага успешно в биотехнологиите, природните науки и фармацията. Специализирал е в Германия и Холандия. За периода 2013–2014 г. резултатите от неговите изследвания са обощени в 2 глави от книги и в 20 научни публикации, 18 от които са в международни издания с импакт фактор.  През 2013 г. е председател на комитета за организирането на международната конференция по рационално оползотворяване на природни продукти.  Носител е на почетния знак на БАН „ Проф. Марин Дринов“ и на голяма награда „Питагор“ за млад учен.

Носителите на големите награди „Питагор“ получиха статуетка, изработена от Вежди Рашидов, а останалите наградени – холограма на статуетката „Питагор”, и парична сума. В тазгодишното издание на наградите за наука „Питагор” бяха предложени 41 учени от висшите училища и научните организации в страната. Те се състезаваха помежду си в за общо седем категории:

Голяма награда „Питагор” за млад учен и за успешен ръководител на международни проекти, както и награди за постижения в техническите науки, в природните науки и математиката, в биомедицинските науки, в обществените и хуманитарните науки и за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса.

Жури, съставено от носители на наградата в тези категории през годините, номинира по трима кандидати в категория  и определи победителите в състезанието.

Тази година за първи път бяха връчени награди за високи научни резултати от партньорите на България в наукометрията – ЕЛЗЕВИР И ТОМСЪН РОЙТЕРС.

ТОМСЪН РОЙТЕРС връчи награда на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН. За публикации колективът на института заема първо място по трите показателя за високо научно качество – Essential Science Indicators for highly cited, top and hot papers. Г-н Дейвид Хорки – мениджър в издателство Томсън Ройтерс,  връчи наградата на  чл. кор. д.ф.н. Чавдар Стоянов, заместник-директор на ИЯИЯЕ.