На работна среща на ръководствата на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата на 16 и 17 юни т.г. в Охрид е обсъдена Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Във връзка с това в нея се предвижда създаването на съвместна междуакадемична работна група, ръководена от председателите на двете академии – акад. Юлиан Ревалски и акад. Таки Фити. Декларира се общата позиция, че между експерти от двете академии ще бъдат водени разговори и ще бъдат търсени решения по всички актуални проблеми на споделеното ни историческо минало, без да се заобикалят и най-чувствителните теми. Освен това ще продължи работата по съвместни научни проекти, които са интересни за специалистите от двете национални научни институции, напр. в областта на изкуството и културата, археологията и културното наследство, правото, енергетиката и екологията, информационно-комуникационните технологии, индустрия 4.0, образованието и т.н. Предвижда се подпомагане на съвместни публикации в чужди и международни издания, преводи и кандидатстване в национални и европейски фондове с общи проекти. Специално внимание е отделено за подпомагане на съвместни изследователски дейности на млади учени от двете академии.

На следващия ден в Скопие се състоя конференция, организирана от МАНУ и БАН, посветена на идеи и дейности за изграждане на доверие между научните общности на Македония и България в контекста на Договора за приятелство. Доклади представиха водещи академични и университетски учени, представители на обществените и хуманитарните науки. За сътрудничеството между двете академии и ролята им за създаване на благоприятна среда за подписване на междудържавния Договор за приятелство говори чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН. Освен това той подчерта необходимостта да бъде подпомагана работата на мултидисциплинарната междудържавна комисия, която трябва да върне чистотата на историческите извори за споделеното ни историческо минало. Конференцията, добре отразена в местните медии, завърши с подписване на Платформата за подпомагане на изпълнението на Договора.