/БАН в медиите
БАН в медиите2018-02-09T10:44:20+00:00

Връзки с обществеността

Ренета Петрова – главен експерт
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Велина Димитрова – експерт
e-mail: v.dimitrova@bas.bg

д-р Румена Калчева – експерт
e-mail: r.kalcheva@cu.bas.bg

Тел. 02 979 52 80,
02 979 53 80

Медиен кит

Лого на Българската академия на науките:

Логото е част от визуалната идентичност на Българската академия на науките. При използване имайте предвид следното:

  • графиката и композицията на логото не могат да бъдат променяни
  • при промяна в размера на логото трябва да бъдат спазвани оригиналните съотношения (пропорции)
  • логото трябва да бъде поставяно хоризонтално и не се допуска ротация по никоя от осите
  • логото не трябва да бъде обграждано от текст или да бъдат добавяни специални графични ефекти, фонове или допълнителни елементи

Логото е защитена собственост на Българската академия на науките. Ако имате въпроси относно коректното му използване, свържете се с отдел „Връзки с обществеността“ на БАН.

БАН в медиите

В рубриката „БАН в медиите“  се представя ежедневна информация за публикациите в българските медии за БАН, подредени по научни направления.

Име Размер Дата на добавяне
22.10.2018 137.46 kb 22.10.2018 в 9:08
19.10.2018 148.03 kb 19.10.2018 в 8:57
18.10.2018 167.11 kb 18.10.2018 в 8:36
17.10.2018 77.71 kb 17.10.2018 в 8:05
16.10.2018 91.57 kb 16.10.2018 в 8:18
15.10.2018 115.56 kb 15.10.2018 в 8:24
12.10.2018 88.35 kb 12.10.2018 в 8:54
10.10.2018 89.01 kb 10.10.2018 в 13:46
09.10.2018 105.91 kb 09.10.2018 в 14:14
08.10.2018 98.14 kb 08.10.2018 в 14:05