/БАН в медиите
БАН в медиите 2018-02-09T10:44:20+00:00

Връзки с обществеността

Ренета Петрова – главен експерт
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Велина Димитрова – експерт
e-mail: v.dimitrova@bas.bg

д-р Румена Калчева – експерт
e-mail: r.kalcheva@cu.bas.bg

Тел. 02 979 52 80,
02 979 53 80

Медиен кит

Лого на Българската академия на науките:

Логото е част от визуалната идентичност на Българската академия на науките. При използване имайте предвид следното:

  • графиката и композицията на логото не могат да бъдат променяни
  • при промяна в размера на логото трябва да бъдат спазвани оригиналните съотношения (пропорции)
  • логото трябва да бъде поставяно хоризонтално и не се допуска ротация по никоя от осите
  • логото не трябва да бъде обграждано от текст или да бъдат добавяни специални графични ефекти, фонове или допълнителни елементи

Логото е защитена собственост на Българската академия на науките. Ако имате въпроси относно коректното му използване, свържете се с отдел „Връзки с обществеността“ на БАН.

БАН в медиите

В рубриката „БАН в медиите“  се представя ежедневна информация за публикациите в българските медии за БАН, подредени по научни направления.

Име Размер Дата на добавяне
22.06.2018 290.62 kb 22.06.2018 в 9:14
21.06.2018 118.20 kb 21.06.2018 в 8:41
20.06.2018 161.24 kb 20.06.2018 в 8:44
19.06.2018 112.14 kb 19.06.2018 в 9:05
18.06.2018 88.08 kb 18.06.2018 в 11:10
15.06.2018 90.96 kb 15.06.2018 в 9:33
14.06.2018 238.43 kb 14.06.2018 в 8:53
13.06.2018 346.55 kb 13.06.2018 в 10:32
12.06.2018 131.43 kb 13.06.2018 в 10:32
11.06.2018 177.54 kb 11.06.2018 в 9:27