/БАН в медиите
БАН в медиите2018-02-09T10:44:20+00:00

Връзки с обществеността

Ренета Петрова – главен експерт
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Велина Димитрова – експерт
e-mail: v.dimitrova@bas.bg

д-р Румена Калчева – експерт
e-mail: r.kalcheva@cu.bas.bg

Тел. 02 979 52 80,
02 979 53 80

Медиен кит

Лого на Българската академия на науките:

Логото е част от визуалната идентичност на Българската академия на науките. При използване имайте предвид следното:

  • графиката и композицията на логото не могат да бъдат променяни
  • при промяна в размера на логото трябва да бъдат спазвани оригиналните съотношения (пропорции)
  • логото трябва да бъде поставяно хоризонтално и не се допуска ротация по никоя от осите
  • логото не трябва да бъде обграждано от текст или да бъдат добавяни специални графични ефекти, фонове или допълнителни елементи

Логото е защитена собственост на Българската академия на науките. Ако имате въпроси относно коректното му използване, свържете се с отдел „Връзки с обществеността“ на БАН.

БАН в медиите

В рубриката „БАН в медиите“  се представя ежедневна информация за публикациите в българските медии за БАН, подредени по научни направления.

Име Размер Дата на добавяне
17.08.2018 168.87 kb 17.08.2018 в 10:16
16.08.2018 188.39 kb 16.08.2018 в 8:56
15.08.2018 171.62 kb 15.08.2018 в 9:20
13.08.2018 141.40 kb 13.08.2018 в 8:54
07.08.2018 82.44 kb 07.08.2018 в 8:41
06.08.2018 92.44 kb 06.08.2018 в 9:14
03.08.2018 107.36 kb 03.08.2018 в 8:53
02.08.2018 84.90 kb 02.08.2018 в 8:45
01.08.2018 120.23 kb 01.08.2018 в 9:01
31.07.2018 79.21 kb 31.07.2018 в 8:45