/БАН в медиите
БАН в медиите 2018-01-13T12:52:06+00:00

Връзки с обществеността

Ренета Петрова – главен експерт
тел. 02 979 52 80
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Велина Димитрова – експерт
тел. 02 979 5 280
e-mail: v.dimitrova@bas.bg

д-р Румена Калчева – експерт
тел. 02 979 52 80
e-mail: r.kalcheva@cu.bas.bg

Медиен кит

Лого на Българската академия на науките:

Логото е част от визуалната идентичност на Българската академия на науките. При използване имайте предвид следното:

  • графиката и композицията на логото не могат да бъдат променяни
  • при промяна в размера на логото трябва да бъдат спазвани оригиналните съотношения (пропорции)
  • логото трябва да бъде поставяно хоризонтално и не се допуска ротация по никоя от осите
  • логото не трябва да бъде обграждано от текст или да бъдат добавяни специални графични ефекти, фонове или допълнителни елементи

Логото е защитена собственост на Българската академия на науките. Ако имате въпроси относно коректното му използване, свържете се с отдел „Връзки с обществеността“ на БАН.

БАН в медиите

В рубриката „БАН в медиите“  се представя ежедневна информация за публикациите в българските медии за БАН, подредени по научни направления.

Име Размер Сваляния Дата на добавяне
19.01.2018 88.55 kb 15 19.01.2018
18.01.2018 79.13 kb 36 18.01.2018
17.01.2018 90.73 kb 38 17.01.2018
16.01.2018 179.80 kb 45 16.01.2018
15.01.2018 79.76 kb 33 15.01.2018
12.01.2018 128.53 kb 73 13.01.2018
11.01.2018 114.33 kb 35 13.01.2018
10.01.2018 109.67 kb 25 13.01.2018
09.01.2018 92.99 kb 26 13.01.2018
08.01.2018 85.84 kb 23 13.01.2018
05.01.2018 93.77 kb 19 13.01.2018
04.01.2018 274.71 kb 27 13.01.2018
03.01.2018 125.86 kb 18 13.01.2018
02.01.2018 94.17 kb 24 13.01.2018