Споразумението за научно сътрудничество между Българската академия на науките и Националния център за научни изследвания, Франция (CNRS) беше подновено на 27 март 2018 г. в Париж. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и президентът и генерален директор на CNRS Антоан Пети подписаха документа.

Националният център за научни изследвания (CNRS) е една от най-важните изследователски институции в света. За да отговорят на големите предизвикателства на настоящето и бъдещето, нейните учени изследват живото, материята, вселената и функционирането на човешките общества. Международно признат за високи научни постижения, CNRS се съотнася еднакво добре както към вселената на научноизследователската и развойна дейност, така и към широката аудитория.