Първата специализирана двуезична енциклопедия, посветена на град София, ще бъде представена на 14 септември, четвъртък, от 14:00 часа в Големия салон на БАН. Енциклопедия „София“ е подготвена от авторски колектив на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ – БАН.

Изданието е богато илюстрирано и включва информация на български и английски език за историята, природата, културата и съвременния живот на столицата на България. Енциклопедия „София“ се финансира от програма „Култура“ на Столична община и е отпечатана в книгоиздателска къща „Труд“. Това е втората двуезична енциклопедия, подготвена от авторски колектив на БАН. В началото на 2017 г. излезе от печат енциклопедия „Световното наследство на България“, посветена на обектите под закрила на ЮНЕСКО в нашата страна.