/БАН представя „Речник на народната духовна култура на българите“

БАН представя „Речник на народната духовна култура на българите“

„Речник на народната духовна култура на българите“ ще бъде представен на 27 юни от 16:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН  (Голям салон, ул. „15-ти ноември“ 1). Изданието е на секцията за етнолингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

„Речник на народната духовна култура на българите“  е първият в българското езикознание етнолингвистичен речник на термините, свързани с традиционните български ценности – дом, семейство, празници, обреди, обичаи и вярвания, митология. В него са представени над 5000 наименования и термини от цялата българска езикова територия с ясни и достъпни дефиниции. Съставен от най-добрите ни специалисти етнолингвисти, новият речник за първи път в българското езикознание реконструира цялостно езиковата картина на света на традиционния българин.