Институтът по електроника на БАН (ИЕ– БАН) се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ и ще популяризира дейността си пред обществото от 25 до 29 юни 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се състои на 26 юни 2018г. от 14:00 часа в зала „Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1). 

Ръководството и учени от Института ще представят дейността си на широката общественост – историята, работата на лабораториите, постиженията през годините, сегашните и бъдещи цели и задачи. Институтът “Акад. Емил Джаков” ще отбележи своята юбилейна годишнина – 55 години от основаването си. Представянето ще завърши с постерна сесия, която показва конкретните постижения на научните направления на ИЕ-БАН.

На 28 и 29 юни 2018 г. в Института  по електроника ще имате  възможност да се запознаете и с лабораториите, апаратурата и разработките на учените от института (бул. “Цариградско шосе” №72).

Институтът е създаден с Решение на МС от 27.09.1962 г. и започва самостоятелно съществуване през 1963 г. Основател и първи директор на ИЕ е академик Емил Джаков. В момента ИЕ провежда фундаментални и приложни изследвания в нови приоритетни направления на съвременната електроника – наноелектроника, нови материали и наноразмерни структури на основата на вакуумни, електроннолъчеви, плазмени и вълнови методи; фотоника и биофотоника; оптични и микровълнови технологии; разработка на електронни прибори и системи и оказва експертна помощ на организации и фирми от индустрията, отбраната и екологията на страната В института “Акад. Емил Джаков” на Българската академия на науките са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.

ИЕ има активно международно научно сътрудничество с научни институти от САЩ, Русия, Франция, Германия, Англия, Япония, Италия, Полша, Чехия, Швеция, Украйна, Канада, Финландия, Виетнам, Индия, Израел и др.