Кирило-Методиевският научен център-БАН с богата програма за празника на своите патрони св. св. Кирил и Методий – 11 май

На 10 май (четвъртък) от 11:00 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември 1) Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) ще отбележи празника на св.св. Кирил и Методий с академично тържество „Корени на българската духовност и знание“. На събитието се очаква да присъства делегация на Македонската академия на науките и изкуствата, която ще пристигне в София за празника по покана на ръководството на БАН.

В програмата на честването са включени две беседи, представящи изследванията по кирилометодиевистика в БАН от Освобождението до наши дни. За това, какво е довело една млада полска изследователка на Кирило-Методиевото дело в Българската академия на науките, ще говори д-р Евелина Джевиецка, член на международния екип от учени, работещ в КМНЦ.

В рамките на тържеството ще бъде представен наскоро издаденият от КМНЦ сборник „Климент Охридски в културата на Европа“ (С., 2018, 912 с.), включващ докладите на 54 участници от 10 държави (Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Русия, Словакия, Словения и Сърбия.). За тази книга – събитие в науката, ще разкажат чл.-кор. Свeтлана Куюмджиева, акад. Васил Гюзелев и проф. Анна-Мария Тотоманова.

По време на представянето ще бъде открита изложбата „Възрожденски щампи и йерусалимии“, съхранявани в РИМ – Варна, която за първи път ще бъде експонирана в София. Изложбата е част от международния научен проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството при Еврейския университет в Йерусалим (From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage and the Formation of Christianity during the Late Antiquity).

Хоровете на НГДЕК „Константин – Кирил Философ“ ще изнесат коцерта „Възрожденски школски песни за празника“. Националната гимназия е част от Партньорската мрежа от образователни и обществени организации на КМНЦ. Гости на тържеството ще бъдат изследователи, ученици и учители от Партньорската мрежа на КМНЦ – от Центъра ЦЕРАНЕУМ в Лодзкия университет и Института по славистика на Ягиелонския университет – Полша, Славянския семинар на Университета “Алберт-Лудвиг” във Фрайбург – Германия, Катедрата по кирилометодиевистика на СУ “Св. Климент Охридски”, НГДЕК „Константи Кирил Философ“, Международната гимназия „Проф. В. Златарски“, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, Международното училище „Увекинд“ и Центъра за образователни инициативи.

Програмата: вижте ТУК

Събитието е част от кампанията „БАН представя своите институти“ и от комуникационната програма на КМНЦ „София – столица на кирилските букви“

За изложбата „Възрожденски щампи и йерусалимии“

Йерусалимиите се определят като „картини с религиозно съдържание“, те не са икони, макар че са в храма, и не са част от църковната обредност. Рисувани са върху мушама или хартия в Йерусалим от сирийски, ливански и палестински художници, специално за поклонниците от  България, Гърция, Сърбия и Русия. Някои са с огромни размери – достигат до 6 м²., други са малки – до 1 м².  В центъра им винаги е изобразен Божи гроб, вляво винаги е Богородица, вдясно – Исус. Останалото платно е запълнено със сцени от Стария и Новия завет, икони, изображения на светите места. Понякога в една от тях могат да се преброят над 500 образа. Донасят се от заможните хаджии и се пазят като родова ценност или се даряват на храмове. Датират от XVII, XVIII и първата половина на XIX в.