Текстове от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. са в противоречие с подписаното споразумение между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология – БАН, Националния браншов синдикат „Висше образовани и наука“ – КНСБ и Министерството на образованието и науката. Това заявиха на пресконференция в БАН представители на Общото събрание, Управителния съвет, Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите. Изпратено е отворено писмо до министъра на образованието и науката, в което ръководните органи на БАН оттеглят участието на Академията от Споразумението.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски припомни, че през последните месеци са проведени многократни срещи с представители на Министерския съвет по повод системното недофинансиране на Академията и заявеното желание от служители на НИМХ за излизане на Института от БАН. Обсъждана е нова методика на определяне на трудовите възнаграждения на учените и конкретни стъпки за излизане на НИМХ, но при запазване интересите на учените, които остават в БАН. Проектът за бюджет обаче изненадващо влиза в разрез с тези договорености.

Доверието между ръководните органи на БАН и държавата в лицето на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев е силно нарушено, заяви председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева. Споразумението, подписано на 18.09.2018 г., беше обсъдено от Общото събрание. Създадена е експертна група, която да проведе преговорите с МОН за частичното изваждане на НИМХ-БАН до края на годината и осигуряване на безпрепятствената работа на учените. Предприети са действия са създаване на ново научно звено в рамките на Българската академия на науките.

Приемането на текстовете в Преходните и заключителни разпоредби на Проекта на закон за държавния бюджет за 2019 г. преди приключването на преговорите и вземането на решение от ОС на БАН е в нарушение на академичната автономия, тъй като с тях се пренебрегват законовите правомощия на ръководните органи на БАН, уточни зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов. Освен това те са и в разрез с изискванията на Закона за структурата на държавния бюджет.

Параграфите §1(1), §3(1) и §6 на Преходните и заключителните разпоредби са противоконституционни и противозаконни и напълно обезсмислят продължителните усилия на ръководните органи на БАН – в отговор на апела на министър-председателя, да решат казуса „Национален институт по метеорология и хидрология“ съгласно Закона за БАН и Устава на БАН, бяха категорични учените. В отговор на журналистически въпрос какво ще следва, ако текстовете в проектобюджета бъдат гласувани от Народното събрание, председателят на ОС проф. Евелина Славчева каза, че ще бъде сезиран Конституционния съд.

Повече от хиляда души от БАН само за половин ден подкрепиха с подписите си писмо до министър-председателя, с което се настоява да бъдат изпълнени поетите от него ангажименти  и да се разпореди за промяна на §1(1), §3(1) и §6  на Преходните и заключителните разпоредби в Проектозакона за държавния бюджет, които по същество са неправомерно отчуждаване на част от собствеността на БАН.