/БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида

БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида

Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида. Тържествената церемония ще се състои на 28 ноември 2017 г. (вторник) от 12:45 ч. в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1). По време на събитието проф. Франческо Гуида ще изнесе лекция на тема: „Италианското Рисорджименто и националното възраждане на Балканите през ХІХ век“.

Проф. Франческо Гуида е най-видният представител на италианската балканистика и един от най-авторитетните изследователи на Запад в областта на историческата балканистика и българистика през XIX  и ХХ век. Той е редовен професор по история на страните от Източна Европа на ново и най-ново време в Университета „Рома тре“, директор на Департамента по политически науки към същия университет, председател на Италианската асоциация за изследване на Европейския Югоизток (AISSEE), директор на Междууниверситетския център за унгарски и централноевропейски изследвания (CISUECO) и на Италиано-румънския център за исторически изследвания (CeRISS), както и член на редица международни и национални исторически дружества.

Проф. Гуида е автор на 21 научни книги и на над 150 студии и статии, сред които са „От Млада Европа до голяма Европа“ (2007 г.), „Интелектуалците срещу демокрацията. Авторитарните режими в Европейския Югоизток (1933–1953)“, 2010 г. От 2011 г. ръководеният от проф. Гуида Департамент по политически науки към „Рома тре“ поддържа тесни научни контакти с Института по балканистика с Център по тракология на БАН. В резултат от съвместната работа бяха осъществени два двустранни договора за научно сътрудничество – „България, Италия и Балканите (1870–2010)“ (2011–2013 г.) и „Италия и модернизацията на Балканите (ХІХ–ХХІ век) “ (2014–2016 г.).