Бивши министри и заместник-министри на търговията от почти всички правителства у нас се обявиха за нова доктрина за външноикономическата ни политика на кръгла маса в Института за икономически изследвания (ИИИ – БАН). Дискусията, която се проведе на 9 юли, беше посветена на световния търговски ред и предизвикателствата за българската външна търговия в контекста на започналите търговски войни. В нея участваха бившите министри на търговията – Даниела Бобева, Кирил Цочев, Станислав Даскалов  и Валентин Василев, както и заместник-министрите  Александър Тасев, сега директор на ИИИ при БАН, Борислав Георгиев, Станимир Бързашки, Румен Денчев и Минко Герджиков, представители на висшите икономически училища и работодателски организации.

Независимо от нарастващия протекционизъм, на този начален етап българската икономика няма да бъде засегната пряко от новата търговска политика на САЩ. Според заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов увеличението на американските мита ще засегне едва 0.01% от родните фирми, но ако налагането на нетарифните ограничения и други рестриктивни мерки продължи, това ще се отрази на глобалния растеж и развитие на света като цяло, в това число и на България като една от най-отворените икономики в Европейсия съюз.

Промяната на правилата на световната търговия и въвеждането на тарифни ограничения не може да не оказва влияние върху българската външна търговия, подчерта доц. д-р Даниела Бобева, бивш министър на търговията и външноикономическите връзки в служебното правителство на Стефан Софиянски. Думите й бяха подкрепени от бившия министър на търговията и туризма в правителството на Иван Костов, Валентин Василев, според когото тази търговска война няма да продължи дълго, но ще предизвика сътресения в международните търговски отношения. Той подчерта, че външнотърговската политика трябва да е част от цялостната икономическа политика и че България може да изнася стоки с висока добавена стойност само ако има работеща и конкурентноспособна икономика затова привличането на качествени инвестиции е от основно значение. Според бившия министър на външните работи Станислав Даскалов нарастването изключително много на молбите към т.нар.  механизъм за разрешаване на спорове при СТО показва наличието на криза в световния търговски ред.

Бившият министър на търговията Кирил Цочев подчерта, че проблемите в българската външна търговия налагат подготвянето на цялостна нова външно-търговска доктрина, за което и настоящото обсъждане да подпомогне с конкретните идеи и предложения, които да бъдат предоставени на правителството.

Дискусията беше насочена основно към проблемите на българската външна търговия – износът на стоки с малка добавена стойност, силната зависимост от глобалните стойностни вериги, неефективната институционална рамка на външнотърговската политика на страната, загубата на пазари в страните извън ЕС и т.н.