Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети.

Българската академия на науките (БАН) обявява eдна свободна позиция в отдел „Правна дейност“ за служител със завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност. Нашето желание е да открием човек, който да стане част от голямото ни семейство, без да ограничаваме кандидатите по отношение притежаван опит или придобит трудов стаж. Конкретната длъжност ще бъде определена в зависимост от стажа и опита на избрания от нас кандидат.

Ако Вие имате завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, оценявате себе си като открит, честен, дисциплиниран, организиран и квалифициран специалист, умеете и имате желание да работите в екип, умеете да поемате отговорност, имате желание да се учите и да придобивате опит в различни дялове на правото, то ние ще се радваме да станете част от екипа ни.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Подбор по документи и разработка по предварително зададена тема;
 2. Интервю с допуснатите до втори етап кандидати.

Основни отговорности:

 • Консултира ръководството и служителите по приложението на нормативните актове и вътрешните актове на Академията;
 • Изготвя и съгласува проекти за сключване на договори, споразумения и анекси;
 • Предоставя становища и консултации, дава мнения и съвети по правни въпроси;
 • Осъществява процесуално представителство.

Какво ви предлагаме:

 • Трудов договор;
 • Възможност да се развивате в най-престижната национална, научна организация;
 • Динамична и интересна работа и възможности за кариерно развитие;
 • Отлични условия на труд;

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (Моля посочете в писмото очакваното от Вас възнаграждения, както и минималния размер на претендираното от Вас трудово възнаграждение, при което бихте започнали работа при нас);
 • Препоръки – при наличност;

Срок за подаване на документите 30.09.2018 г. Документите се подават по електронен път на b.b.stefanova@abv.bg или в деловодството на БАН-Администрация, гр. София, ул. „15 ноември“ 1, всеки делничен ден от 09:30 ч. до 16:00 ч.

Конкурсът ще се проведе на три етапа.

Първият етап се състои в подбор по документи, на допуснатите кандидати до втори етап ще се предостави тема, която да разработят писмено, трития етап е интервю с класираните на втория етап кандидати.

Моля, посочвайте коректен имейл за връзка в автобиографиите си, за да сме в състояние да изпратим темата на допуснатите до втори етап кандидати.