Българската академия на науките стана домакин на честванията на 120-годишнината от създаването на Съюза на математиците в България. Празникът се състоя на 15 февруари в Големия салон на БАН. На церемонията присъстваха Румен Радев – президент на Република България, Томислав Дончев – зам.-министър председател, Валери Жаблянов – зам.-председател на Народното събрание, проф. Павел Екснер – президент на Европейския математически съюз (ЕMS), проф. Армен Сергеев ­– вицепрезидент на ЕМS, Таня Михайлова и проф. Иван Димов – зам.-министри в Министерство на образованието и науката, академик Юлиан Ревалски – председател на БАН, представители на Министерски съвет и парламентарни групи, ректори на университети, академици, бележити математици, общественици и деятели на СМБ.

Румен Радев връчи на Съюза на математиците в България почетен знак на Президента. В речта си той благодари на създателите на Физико-математическото дружество отпреди 120 години и поздрави техните наследници за това, че са създали българската математическа школа. И допълни: искам да ви благодаря за работата с учениците, със студентите, с младите учени. Това, което се постигна, е един невероятен успех за България – да се развиват нашите млади таланти, те са нашата гордост и оценка за развитието на нашето общество.

Проф. Николай Николов – Председател на Съюза на математиците в България връчи на Президента плакета на Съюза и изнесе юбилеен доклад, посветен на 120-ата годишнина на СМБ. В своето приветствие председателят на Българска академия на науките акад. Юлиан Ревалски подчерта тясната връзка, която винаги е съществувала между Съюза и Академията, както и това, че в математическата колегия се е родила информатиката в България. Ние сме една от малкото страни, които участват на всички олимпиади по математика и страната, която беше инициатор на първата международна олимпиада по информатика, страната, която участва във всички олимпиади по математическа лингвистика. Като съществен принос на Съюза акад. Ревалски изтъкна и уникалната връзка между университетските преподаватели, учените от БАН и учителите, благодарение на която в края на 60-те и началото на 70-те години започва една систематична работа по откриването на младите таланти, продължаваща и до днес. 

Съюзът на математиците в България е организация, която има за основна цел популяризирането на ролята и значението на математическите науки и тяхното развитие и значението им за цялото общество. Той активно съдейства за развитието на математиката, информатиката и техните приложения, за развитието на образованието по математика и информатика на всички нива, за професионалната квалификация на членовете си, за прилагането на математиката и информатиката в другите науки.