Българският еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел посети на 23 февруари 2018 г. Института за балканистика с Център по тракология. На срещата директорът проф. дин Александър Костов я запозна с дейността на Института и изследователските усилия на учените, насочени към изучаване на процеса на евроинтеграция на страните от региона, със специално внимание върху Западните Балкани.

От своя страна, Мария Габриел представи основните виждания на Европейската комисия по отношение на Балканите и преди всичко в областта на цифровата икономика и общество. Обсъдени бяха възможностите за участие на Института в европейски изследователски проекти, свързани с комуникациите и други проблеми.

Проф. дин Александър Костов подари на Габриел издания на ИБЦТ, както и новоиздадената си книга „Транспорт и комуникации на Балканите (1800-1914 г.)”.