На 15 юни в Големия салон на Българската академия на науките беше открита Втората национална конференция „ Индия в българската наука“, посветена на 70-годишнината от обявяването на Независимостта на Република Индия. Организатор на конференцията е Клуб „Приятели на Индия“, в тясно сътрудничество с Българската академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Посолството на Република Индия в София. Кратко приветствие към участниците в конференцията направиха проф. дбн Димитър Иванов, Научен секретар на БАН, г-н П. Субхаж Наир, шарже д’афер, Посолство на Индия в София, проф. д-р Мария Стойчева, функционален ректор, СУ „ Св. Кл. Охридски“, г-жа Даниела Кънева, председател на Клуб „Приятели на Индия“ и акад. Никола Саботинов, член на Инициативния комитет.

В двудневната програма на конференцията (15 и 16 юни 2017 г.) са включени доклади за българо-индийското научно сътрудничество в областта на течните кристали, електрониката, за резултатите от работата на български изследователи върху индийската литература и езици, философията, историята, културата, изкуствата и традиционната медицина. В докладите се изтъкват достиженията на свързаните с Индия български изследователи и се подчертава желанието за по-нататъшно развитие на българо-индийските академични връзки.

Фото-изложбата на д-р Пламена Рачева „По пътя на вечните символи на Вселената в Индия“, аранжирана във фоайето пред заседателната зала, беше организирана като съпътстващото събитие в дните на конференцията. Фото-изложбата предизвика огромен интерес и одобрение сред участниците и гостите на конференцията.