Церемония за връчване на годишните награди по езикознание на фонд „Академик Владимир Георгиев“ се проведе на 18 февруари в Българската академия на науките. Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и Националният дарителски фонд „13 века България“.

Ръководният съвет на фонда, с председател проф. Светла Коева, присъди две индивидуални награди в рамките на конкурса за най-добра публикация по езикознание за 2018 г. С първа награда е отличен Валентин Гешев  от СУ „Св. Климент Охридски“ за научния си труд „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българското минало, противоречиво и динамично настояще“. Втора награда за постижения в областта на езикознанието се присъжда на Маргарита Младенова от СУ „Св. Климент Охридски“ за изследването „Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език“.

В конкурса за наградата на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г. участваха пет индивидуални труда, предложени за участие от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е учредена в изпълнение на завещанието на акад. Владимир Иванов Георгиев – изтъкнат български езиковед, получил широко международно признание като специалист по индоевропейско езикознание. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години, представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.