/Дарение на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН

Дарение на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН

Проф. д-р инж. Румен Кишев, ръководител на Центъра по хидро и аеродинамика във Варна, дари на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец” мащабен модел на кораб за обслужване на нефтени сондажи. Моделът ще послужи за практическото обучение на специализирани кадри в областта на морската индустрия.

Подаръкът беше предаден с подписан акт за дарение на 13.03.2018 г. между проф. Кишев и директорът на ВМГ „Свети Николай Чудотворец” – инж. Виолета Шишкова.