Документалната изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол се откри на 31 август 2018 г. пред Културно-информационен център „Искра“ 4 в Казанлък. Тя е подготвена съвместно с Нов български университет и се реализира по инициатива на Историческия музей „Искра“ в Казанлък като част от програмата на традиционните Празници в долината на тракийските царе 30 август – 2 септември 2018, Казанлък. Експозицията съпътства програмата на XI-ата конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура”, която се проведе в града.

15 цветни документални постера проследяват живота и делото на проф. Александър Фол. Разказът започва с неговото семейство, от поредица забележителни интелектуалци, сред които изпъкват фигурите на майка му, Вера Бояджиева-Фол –  писателка, журналистка и общественичка, и баща му, Николай Фол – режисьор и театрален педагог, преводач, автор на книги и пиеси за деца. Представени са най-забележителните моменти от живота, както и неизчерпаемото множество аспекти на дейността и делото на учения, общественика, учителя, твореца, визионера Александър Фол.

Трудно е да бъдат събрани в няколко постера всички духовни хоризонти, които проф. Ал. Фол очертава в научните дирения на основаната от него нова научна и университетска дисциплина тракология. Той е автор на над 400 научни монографии, студии и статии, публикувани в български и чуждестранни издания; инициира редица големи издателски проекти, които и до днес оформят профила и стратегията на Центъра по тракология при ИБЦТ – БАН.

Изложбата стартира през май 2018 г. от Централната сграда на БАН, премина през редица големи градове като Пловдив, Ямбол, националния археологически резерват Кабиле, съпроводена от редица научни събития, посветени на тракийските древности и античното културно-историческо наследство. През есента с началото на академичната учебна година в София са предвидени нови научни и културни събития, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол.