Поредица от събития, свързани с изпълнението на финансирания по програма “Хоризонт 2020” проект „Данубиус ПП“, се проведоха в Българската академия на науките от 5 до 8 март 2019 г. Проектът цели да подготви създаването на Европейска Разпределена Научна Инфраструктура (ЕРНИ), която да обединява научни изследвания, наблюдения на състоянието на околната среда, икономически и културен живот в райони, обхващащи системите река – море и така да се достигне до по-устойчиво и успешно управление на тези региони в национален и международен аспект. Българското участие се координира от БАН, като 6 института на академията са проявили интерес към бъдещата ЕРНИ.

Съгласно програмата на събитието, два работни пакета проведоха срещи – една за управление на данните и една за бюджета на бъдещата ЕРНИ. Управителният комитет на проекта проведе работно заседание на 6 и 7 март, в което беше представен напредъкът на дейностите по отделните работни пакети и предстоящите за изпълнение задачи.

Основното събитие беше срещата на националните представители на правителствените организации, проведена на 7 и 8 март. Заседанието  откри д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката. Тя акцентира върху значението и ползата от разработванете на научни инфраструктури и мрежи и подкрепата, която МОН оказва на тези инициативи.

В рамките на програмата беше изнесена и лекция на д-р Адриан Станик, директор на научния институт ГеоЕкоМар в Румъния и Координатор на проекта  за подготовка на ДАНУБИУС като част от Европейската пътна карта за научни инфраструктури.