Единадесетият пролетен семинар на докторантите и младите учени от институтите на БАН се проведе от 20 до 22 април в творчески дом на БАН “Витоша”. Участваха докторанти, млади учени и специалисти с висше образование от осем института на Българската академия на науките. Докладите на участниците обхванаха актуални области на науката и предизвикаха оживени дискусии. Изнесени бяха научно-образователни лекции от учени  от Българската академия на науките по актуални теми и на високо ниво.

В пролетните семинари на докторанти и млади учени от БАН до момента са взели участие  233 млади учени, докторанти и студенти, а повече от 50 изявени български учени, работещи в актуални области на съвременната наука са допринесли за утвърждаването на научното мероприятие.