На 13 септември 2018 учени от БАН заминаха на съвместна изследователска експедиция с Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси.

Експедицията е част от програмата за съвместни изследвания, инициирана от проф. Ву Куанг Ман и финансирана от Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси, съгласно споразумение за петгодишно академично сътрудничество и обмен, подписано тази година.

Ръководител на експедицията е д-р Петър Берон, а целта е установяване на параметрите за дългосрочно проучване на безгръбначната фауна на Виетнам и бъдещото сътрудничество при проучване на биоразнообразието. Теренните изследвания ще бъдат проведени в няколко района на Северен и Южен Виетнам в периода 14 – 26 септември 2018. Получените резултати ще бъдат основа за съвместни научни публикации и нови изследователски проекти.

По покана на домакините на 19 септември 2018 д-р Берон ще изнесе академична лекция на тема „Arachnida на Индо-малайския регион“.