НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НИЕ

Слово на академик Георги Марков по повод Деня на народните будители Историята нито е започнала с нас, нито ще свърши с нас, сиреч добре е да знаем и помним онова, което са ни оставили като духовно наследство мъдреците от предходни епохи. Това, че нашите поколения са се появили много години след тях, не е някаква лична заслуга, нито е съществено предимство, дадено ни от високите технологии. Натрупването на информация изисква осмисляне, което не става мигновено с натискане на клавиша на компютъра. Ето защо ще си позволя да напомня за видните възрожденски будители, чиито завети сме призвани да съхраним в паметта си заради собственото си възвисяване. Васил Априлов (1789 – 1847) е под завладяващото влияние на гръкоманията до 1831 г., когато прочита книгата на руския историк [...]