/Tag: БАН

Българската академия на науките отбеляза Деня на народните будители

Денят на народните будители – 1 ноември беше отбелязан с тържествено събрание в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Празникът откри зам.-председателят на Събранието на академиците и член-кореспондентите акад. Дамян Дамянов. […]

2018-11-01T14:04:30+00:00четвъртък, 1 ноември 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Отворено писмо от Общото събрание на БАН, Управителния съвет на БАН, Ръководството на БАН, Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН

Уважаеми господин Министър на образованието и науката, С писмо до Вас изразихме мнение, че залегналите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са силно притеснителни и противоречат както на подписаното на 18.09.2018 г. Споразумение № 0901‑120 между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ и Министерството на образованието и науката, така и на постигнатите с Вас договорки, потвърдени от Вас пред ОС на БАН. […]

2018-10-30T15:26:26+00:00вторник, 30 октомври 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

      На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието ще бъде предшествано от пресконференция по проекта, която ще се състои от 9:30 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките. […]

2018-10-05T14:48:48+00:00вторник, 16 октомври 2018|Етикети: |

Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

      На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала “Марин Дринов” на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието ще бъде предшествано от пресконференция по проекта, която ще се състои от 9:30 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките. […]

2018-10-05T14:42:08+00:00петък, 5 октомври 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

БАН и пет университета обявяват стартирането на проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии

На 30 май 2018 г. в сградата на Българската академия на науките  ул. „15 ноември“ №1 ще бъде обявено стартирането на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.     Програмата включва: Пресконферeнция от 12:00 часа в зала 207, в която ще участват координаторът и членовете на Управителния съвет на проекта. Представяне на проекта от 12:30 часа в Големия салон: Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен шанс за подем на научно базираните иновации в България Проектът BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ стартира на 28.02.2018. Той е на стойност 69 184 529.81 лв., от които  58 806 850.34 [...]

2018-05-28T14:35:44+00:00сряда, 30 май 2018|Етикети: |