/Tag: БАН

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“ в Харковския национален университет

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“, които се проведоха от 22 до 24 ноември в Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Харковския национален университет. Тазгодишните четения са част от конференцията „Черно море и Черноморското крайбрежие като зона за контакт на цивилизациите и културите“ и са посветени на 180-годишнината от рождението на видния български историк и обществен деец. […]

Министър Красимир Вълчев проведе среща с ръководството на БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе среща с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, по време на която обсъдиха актуални теми, свързани със съвместната дейност между двете институции. Срещата се проведе в Академията по покана на председателя на БАН и с участието на зам.-председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и главния научен секретар проф. Евдокия Пашева. […]

2018-11-20T10:56:56+00:00сряда, 14 ноември 2018|Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Българската академия на науките отбеляза Деня на народните будители

Денят на народните будители – 1 ноември беше отбелязан с тържествено събрание в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Празникът откри зам.-председателят на Събранието на академиците и член-кореспондентите акад. Дамян Дамянов. […]

2018-11-01T14:04:30+00:00четвъртък, 1 ноември 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Отворено писмо от Общото събрание на БАН, Управителния съвет на БАН, Ръководството на БАН, Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН

Уважаеми господин Министър на образованието и науката, С писмо до Вас изразихме мнение, че залегналите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са силно притеснителни и противоречат както на подписаното на 18.09.2018 г. Споразумение № 0901‑120 между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ и Министерството на образованието и науката, така и на постигнатите с Вас договорки, потвърдени от Вас пред ОС на БАН. […]

2018-10-30T15:26:26+00:00вторник, 30 октомври 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

      На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието ще бъде предшествано от пресконференция по проекта, която ще се състои от 9:30 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките. […]

2018-10-05T14:48:48+00:00вторник, 16 октомври 2018|Етикети: |

Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

      На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала “Марин Дринов” на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието ще бъде предшествано от пресконференция по проекта, която ще се състои от 9:30 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките. […]

2018-10-05T14:42:08+00:00петък, 5 октомври 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |