/Tag: ИЕМПАМ-БАН

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-55 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб резервен член: проф. Евгени Пенев Кирацов, дб Външни членове: проф. Румяна Миронова, доктор - ИМБ - БАН проф. Мариела Оджакова, доктор - БФ на СУ проф. Илия Банков, дбн - пенсионер [...]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-56 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Нина Недева Атанасова, дбн проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб резервен член: проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн Външни членове: проф. д-р Радка Аргирова, дмн - пенсионер проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София проф. д-р Галина Куртева, доктор - СБАЛ по онкология - София [...]

Изложба „Болести и лечение през вековете“

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН открива временната изложба „Болести и лечение през вековете“   Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН Ви кани да посетите временната изложба "Болести и лечение през вековете", организирана съвместно с Регионален исторически музей - Шумен. Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей - Средец също участват със свои експонати. Изложбата може да бъде разгледана от 23 март до 27 октомври 2018 г. в сградата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73,  София). Откриването е на 22 март (четвъртък) в 17:00 часа. Посетителят може да види непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи – скалпели [...]

2018-03-23T10:12:39+02:00петък, 23 март 2018|Етикети: , |