Седем звена на БАН участват в проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проектът „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ беше представен на 4 юли 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В проекта участват 12 партньорски организации, сред които седем звена на Българската академия на науките. Финансирането е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. […]