/Tag: Институт за исторически изследвания

Научна конференция по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II  (1218–1241)

Институтът за исторически изследвания – БАН е организатор и домакин на научна конференция „Цар на българи и гърци” по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241). Събитието ще се проведе на 29-30 ноември 2018 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул.” Шипченски проход”, № 52, бл. 17, партер). Съорганизатори на националния форум с международно участие са Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Bulgaria Mediaevalis 10/2019. Програмата вижте ТУК  

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи”

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи” ще се проведе на 11 октомври 2018 г. в зала “Академик Иван Евстратиев Гешов” на Българската академия на науките. Организатори на събитието са Институтът за исторически изследвания – БАН, Посолството на Република Полша в София и Полският институт в София. […]

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи”

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи” ще се проведе на 11 октомври 2018 г. в зала “Академик Иван Евстратиев Гешов” на Българската академия на науките. Организатори на събитието са Институтът за исторически изследвания – БАН, Посолството на Република Полша в София и Полският институт в София. […]

Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“

Международната научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“ ще се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките и в Централния военен клуб. Официалното откриване е в 9.30 ч. в Големия салон на БАН. Научният форум се организира от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции по повод 100-годишнината от установяването дипломатически отношения между България и Украйна. По време на конференцията ще бъдат изнесени над 50 доклада от учени от България и Украйна, които са посветени на историята на българо-украинските отношения от средните векове до нашето съвремие в контекста на европейската история. Акцентите в тях ще бъдат поставени [...]

Представяне на т. 34 на Известия на Института за исторически изследвания – БАН

Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство На 14 март 2018 г. (сряда) от 16:30 ч. в Заседателната зала на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (втори етаж) ще бъде представен т. 34 на Известия на Института за исторически изследвания – БАН, в който са публикувани статиите по темата на международния научен проект „Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство“.

Пресконференция на тема: „Достиженията в българската историческа наука и преподаването по история в българските училища”

Институтът за исторически изследвания при БАН организира пресконференция на тема: „Достиженията в българската историческа наука и преподаването по история в българските училища” на 5 февруари 2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в БТА. Участници: доц. д-р Даниел Вачков, проф. д.и.н. Илия Илиев и д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания – БАН. На пресконференцията ще бъдат разгледани някои проблеми на преподаването по история в българските училища, а също и актуални въпроси, свързани с програмата по история за 10 клас. Ще се представи участието на учените от БАН в обсъждането на програми и изготвянето на учебници и по какъв начин достиженията на историческата наука да се адаптират към учебния материал и в преподавателската дейност.