Първи национален семинар по програма „Коперник“ на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации

Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) (член на мрежата Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) организираха първи национален семинар по програма „Коперник” на ЕС.  Форумът се проведе с подкрепата на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката на Република България. 70 участници от над 50 институции от цялата страна участваха в обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата „Коперник“. Представени бяха наличните свободни данни и продукти от програмата, както и начините за тяхната обработка и извличане на допълнителна информация с нова добавена стойност. Програма „Коперник“ и възможностите за научни изследвания, бизнес и иновации, както и конкретни приложения на „Коперник“ от български организации в различни сфери на практиката бяха представени на семинар на 23 ноември [...]