/Tag: Институт за балканистика с Център по тракология

Премиера на новия брой на списание „Балкани“ 7/2018 г.

Последният седми брой на списание „Балкани“ - периодично  научно издание на Института за балканистика с Център по тракология  „Проф. Александър Фол“ ще бъде официално представен на  8 януари 2019 г. (вторник)  от 17.00 часа в Салона на Института на ул. Московска 45. Спазвайки вече създадената традиция, основно място в него е отделено на една основна тема с несъмнена важност и актуалност: „Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX–XXI в.)“, която вълнува от десетилетия наред изследователите от региона и извън него. На нея са посветени шест статии, в които са разгледани и анализирани различни аспекти, свързани със социално-икономическата, политическата и културната история и настояще на страните от Югоизточна Европа. В тях изявени учени представят гледната си точка по различни проблеми. Наред с тях в [...]

Представяне на книгата „Бежанската криза и Балканите (2015-2016)“

Институтът за балканистика с Център по тракология на БАН организира представяне на колективната монография „Бежанската криза и Балканите (2015-2016)“. Изданието е резултат от изпълнението на проект „Съвременните Балкани и предизвикателства пред България” (№ ДН 20/2 от 11.12.2017 г. на ФНИ – МОН), координиран от ИБЦТ-БАН Премиерата ще се състои на 10 октомври 2018 г. от 17.30 ч. в Информационния център на Министерството на отбраната.

Документална изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, се откри в Казанлък

Документалната изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол се откри на 31 август 2018 г. пред Културно-информационен център „Искра“ 4 в Казанлък. Тя е подготвена съвместно с Нов български университет и се реализира по инициатива на Историческия музей „Искра“ в Казанлък като част от програмата на традиционните Празници в долината на тракийските царе 30 август – 2 септември 2018, Казанлък. Експозицията съпътства програмата на XI-ата конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура”, която се проведе в града. […]

Премиера на документалната публикация „Солун и българите: История, памет, съвремие. Документи”

Премиерата на документалната публикация „Солун и българите: История, памет, съвремие. Документи” ще се състои на 20 юни 2018 г. /сряда/, от 17.30 ч. в галерия-книжарница „София прес” на ул. Славянска 29. Изданието е реализирано в рамките на проекта „Солун и българите: История, памет, съвремие”, финансиран от ФНИ. Проектът се осъществява от изследователски екип от Института за балканистика с Център по тракология, а документалната публикация е подготвена като съвместна инициатива с Държавна агенция „Архиви”.

Публична лекция с изложба „Изида и Сарапис в Сердика“

„Изида и Сарапис в Сердика“ е темата на публичната лекция с изложба, която ще се проведе на 30 май от 17 ч. в Регионален исторически музей – София, пл. Бански  1.  Събитието е част от интердисциплинарния проект „Тракия и Египет през гръко-римския период“ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН и се осъществява с партньорството на Нов български университет. В изложбата в РИМ-София са включени всички познати предмети от Сердика през римската епоха във връзка с египетските божества Изида и Сарапис. Отркити при разкопки или строителни дейности, тези предмети говорят за разпространението на култа на двете божества в древния град. Интерес предизвикват и сведенията за храм на Сарапис, открит при ремонтни дейности в центъра на София през 1940 г., които [...]

Четения по тракология, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол

Национална научна конференция – четения по Тракология на тема „Древна тракия и траките: пространства и комуникации“, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, ще се проведе на 14 и 15 май 2018 г. Откриването на научната конференция ще бъде в Големия салон на БАН, ул. 15 ноември №1, на 14 май 2018 г. от 9:00 часа, където ще се състои и пленарната сесия. В нея са включени доклади, посветени на личността и делото на проф. Ал. Фол – основател на Института по тракология – днес Център по тракология при Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН. Програмата е организирана в три секции, които ще се проведат в заседателната зала на Центъра по тракология при ИБЦТ, БАН, на [...]