/Tag: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“

Национална седмица на четенето

Институтът за български език на Българската академия на науките участва за четвърти пореден път в Националната седмица на четенето, която се провежда от  22 до 26 октомври 2018 година. Инициативата е част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и се организира от от Министерството на образованието и науката. На 24 октомври млади учени от Института ще вървят заедно по пътеката на знанието с ученици от три училища, но не в рамките на традиционните уроци, а посредством увлекателни езикови задачи, организирани в езикова викторина, в която знанието и творческите умения са умело преплетени. За първи път през 2018 година Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и [...]

Втори национален семинар за споделяне на езикови ресурси

Втори национален семинар за споделяне на езикови ресурси ще се проведе на 24 октомври 2018 г. в Представителството на Европейската комисия в България. Събитието се организира в рамките на европейския проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC) от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Представителството на Европейската комисия в България. Основна задача на проекта  „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ е да се идентифицират и съберат езикови ресурси, които ще се използват при усъвършенстването на системите за автоматичен превод в платформата за автоматичен превод eTranslation. Във всяка от 30-те европейски страни, които участват в проекта, се организират за втори път национални семинари с цел да се разясни значението на езиковите ресурси и [...]

Форум „Българска граматика 2018“

Форум „Българска граматика 2018“ ще се проведе за пети път на 18 и 19 октомври 2018 г. Организатори са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ на Българската академия на науките. Темата на форума е „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“ Ще бъдат разгледани проблеми, свързани с описанието на синтактични структури в българския език и изследванията на съвременните синтактични теории. Фокусът ще бъде предимно върху синтактична проблематика, но наред с това ще се засягат морфологични и семантични въпроси, свързани със синтаксиса. Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за мястото на синтаксиса в езиковедските изследвания. Информация и [...]

Публична лекция „Многоезичието в Европейската комисия – преводът и неговите инструменти“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Местната служба на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в София организират публичната лекция на Борислав Георгиев на тема „Многоезичието в Европейската комисия – преводът и неговите инструменти“. Лекцията ще се състои на 12 юли 2018 година (четвъртък) от 10:30 часа в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ № 124. Борислав Георгиев е преводач и координатор за езикови технологии към Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Лекцията ще представи езиковия режим в Европейския съюз, организацията и работата на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия и инструментите, предоставени на преводачите за изпълнение на тяхната работа. Присъстващите ще научат какви документи се превеждат в контекста на Европейската комисия и как [...]

Представяне на юбилеен сборник „Общество. Думи. Съзнание”

Юбилеeн сборник „Общество. Думи. Съзнание" в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов ще бъде представен на 28 юни 2018 година от 17 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин" на Българската академия на науките и Софийският университет „Св. Климент Охридски".

БАН представя „Речник на народната духовна култура на българите“

„Речник на народната духовна култура на българите“ ще бъде представен на 27 юни от 16:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН  (Голям салон, ул. „15-ти ноември“ 1). Изданието е на секцията за етнолингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН. „Речник на народната духовна култура на българите“  е първият в българското езикознание етнолингвистичен речник на термините, свързани с традиционните български ценности – дом, семейство, празници, обреди, обичаи и вярвания, митология. В него са представени над 5000 наименования и термини от цялата българска езикова територия с ясни и достъпни дефиниции. Съставен от най-добрите ни специалисти етнолингвисти, новият речник за първи път в българското езикознание реконструира цялостно езиковата картина на света на традиционния българин.