/Tag: Институт за изследване на изкуствата

Институтът за изследване на изкуствата ще удостои със своята ежегодна награда „Съживено наследство“ Петър Попов

Институтът за изследване на изкуствата ще удостои със своята ежегодна награда „Съживено наследство“ Петър Попов за цялостен принос в опазване на културното наследство. Петър Попов е един от най-изявените български реставратори с огромен принос в опазване на културното наследство. През 1974 г. завършва специалност „Реставрация на произведения на изкуствата“ в Академията за изящни изкуства във Варшава. До 1992 г. работи като реставратор в Националния институт за паметниците на културата. В периода 1998 – 2008 г. е ръководител на реставрационната лаборатория на Националната художествена галерия. Дългогодишната реставрационна практика на Петър Попов е свързана с опазването на значими художествени ценности от съвременната територия на България като стенописите в Бачковската костница, църквата „Св. Димитър“ в Паталеница, Новата митрополия в Несебър, църквата „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в [...]

Малко известни илюстрации на български художници за Деня на детето в БАН

За Деня на детето заповядайте да разгледаме заедно постерната изложба „Българските художници за децата“: 1 юни, от 11.00  до 13.00 ч. в централното фоайе на Българската академия на науките, ул „15 ноември“ 1. Ще почерпим вдъхновение от известните ни художници Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова и Иван Пенков. Малките посетители ще могат да разгледат и книжките в оригинал. Екипът на дългогодишния проект на Института за изследване на изкуствата на БАН продължава да отправя творчески предизвикателства към децата, техните родители и педагози. Събитието се посвещава на 150-годишнината на Българската академия на науките.

Изложба в БАН показва малко известни детски илюстрации на четирима утвърдени художници

Институтът за изследване на изкуствата на БАН съвместно с Нов български университет организират изложба „Българските художници за децата“, която ще се открие във фоайето на Българската академия на науките на 27 май. Изложбата предлага срещи с творци с утвърдено амплоа – Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова, Иван Пенков, но не толкова известни с творчеството си за малките. Като дългосрочен проект на Института за изследване на изкуствата – БАН се следва идеята да бъде „изваден“ потенциалът на техни произведения във възпитанието на образната култура на децата. Представените художници – илюстратори на детски книжки и списания,  използват като важен източник на вдъхновение в работата си българските традиции и фолклор. Опирайки се на авторски художествени образци, екип от специалисти подготвя задачи и игрови модели, чрез които деца [...]

Годишната научна конференция „Изкуствоведски четения“ се откри в Института за изследване на изкуствата на БАН

В Института за изследване на изкуствата (ИИИзк-БАН) на 5 април се откри традиционната годишна научна конференция Изкуствоведски четения. Тазгодишното събитие се посвещава на 150-годишнината на Българската академия на науките. […]

Проф. Ромео Попилиев от Института за изследване на изкуствата с награда „Икар“

Проф. д.изк. Ромео Попилиев от сектор „Театър“ на Института за изследване на изкуствата получи награда „Икар“ в раздела за критически текстове с книгата си „Цензурата по времето на комунизма или режимът на забраняване – позволяване“. Наградата беше връчена по време на тържествената церемония на ежегодните награди на Съюза на артистите в България на 27 март 2019. […]

Публична защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

Институтът за изследване на изкуствата - БАН ще проведе на 05.02.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и руски автори ат средата на ХIХ до края на ХХ век за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовната докторантка Росица Илиева Николова с научен ръководител чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева. Рецензенти: доц. д-р Стефка Венкова-Мошева и проф. д-р Юлиан Куюмджиев; членове на научното жури: проф. д-р Анда Палиева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Явор Генов. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.