/Tag: Институт за изследване на изкуствата

Публична защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

Институтът за изследване на изкуствата - БАН ще проведе на 05.02.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и руски автори ат средата на ХIХ до края на ХХ век за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовната докторантка Росица Илиева Николова с научен ръководител чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева. Рецензенти: доц. д-р Стефка Венкова-Мошева и проф. д-р Юлиан Куюмджиев; членове на научното жури: проф. д-р Анда Палиева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Явор Генов. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Представяне на проект „Българският ХХ век в изкуствата и културата“

На 13 декември 2018 г., 17:30 ч., в зала № 19 на Двореца, ул. „Московска“ 6А екип към Института за изследване на изкуствата – БАН ще представи проект „Българският ХХ век в изкуствата и културата“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“. Проектът акцентира върху явления с отношение към модернизацията на българската култура и мястото й в контекста на динамичните културни измерения на съвременна Европа. В него е заложена идеята да бъдат представени водещи художествени процеси,  наблюдавани в полето на литературата, театъра, музиката, киното, визуалните изкуства и архитектурата.

Неизследвани досега стенописни паметници от първата половина на XIX век са представени в издание на БАН

Неизследвани досега стенописни паметници от първата половина на XIX век намират своето място в новото издание на Института за изследване на изкуствата – БАН „Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“. Внушителното издание, резултат от три годишен труд на колектив от специалисти от БАН, университети и музеи от страната, беше представено на 10 декември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.  […]

Представяне на изданието „Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“

„Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“ е издание на Института за изследване на изкуствата – БАН, което ще бъде представено на 10 декември от 17 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1. То е резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в България от първата половина на 19 век от колектив от специалисти на Института и сътрудници от университети и музеи в страната. Обемното издание от 900 страници и богат илюстративен материал от 1200 снимки на паметници е крайният резултат от 3-годишен проект, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката. Съдържанието на Корпуса включва 52 стенописни паметника, представени като отделни корпусни [...]

Нови изследвания върху културното наследство на Рилския манастир

Излезе от печат сборникът „Рилският манастир – история, памет, духовност“ с отговорен редактор чл.-кор. Светлана Куюмджиева (издателство „Изток-Запад“, 340 с.). Сборникът съдържа доклади от международна интердисиплинарна научна конференция, проведена в края на септември – началото на октомври м. г. в Рилския манастир под патроножа на Негово Светейшество Неофит, Български патриарх и Софийски митрополит. В нея участваха учени от България, Гърция, Македония, Сърбия и Зографския манастир на Атон. Присъстваха Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и Негово Преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий, игумен на св. Рилска обител. Форумът се организира от Института за изследване на изкуствата – БАН и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при МОН по проект „Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски) – дигитализиране и изследване“ с ръководител чл.-кор. [...]

Институтът за изследване на изкуствата публикува нова монография с национално значение

„Корпусът на стенописите от първата половина на ΧΙΧ век в България“  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на  ΧΙΧ век от колектив от специалисти на Института за изследване на изкуствата – БАН и сътрудници от университети и музеи в страната. Обемното издание (900 стр., 1200 снимки от паметниците) е крайният резултат от проект, който се реализира за 3-годишен период с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката. Ръководители на проекта са доц. д-р Емануел Мутафов и доц. д-р Александър Куюмджиев. […]