/Tag: Институт за икономически изследвания

Петнадесети национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ 2019 „Гласът на младите за силна икономика”

Петнадесети национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ 2019 „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема „Човешкият капитал и благоденствието на България” организира Съюзът на икономистите в България, съвместно с Института за икономически изследвания при БАН. Събитието се провежда със съдействието на Федерацията на НТС в България и на Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и се посвещава на 150-годишнина от учредяването на БАН и 70-годишнина от създаването на Института за икономически изследвания. Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист – 2019 г.” ще се състои на 8 юни – Деня на икономиста в София, Национален дом на науката и техниката.

Икономистите на БАН: За да имаме догонващо развитие, ни трябва минимум 5% годишен икономически ръст

Икономическият растеж, отчетен през последните 3 години, може и да изглежда висок на фона на средния за страните от ЕС, но все още е далече от желаните нива, необходими за осигуряване на догонващо развитие. За да постигнем по-добър резултат, българската икономика следва да генерира минимум 5% ръст годишно – само това би осигурило по-осезаем растеж на доходите и благосъстоянието, което да доведе до намаляване на социалното напрежение, трупало се с години. […]

България е последна в класацията по материален жизнен стандарт в ЕС

Икономистите на БАН са изследвали и териториалните различия в страната – водещ е Югозападният район, сред губещите – Южен централен България неотлъчно заема последно място в класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен стандарт. За 7 години – от 2010 г. до 2017 г., оценките за България спрямо ЕС-28 са 4-6 пъти по-ниски, с тенденция на увеличаване. Това става ясно от собствено проучване на проф. Васил Цанов и проф. Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН за състоянието и развитието на материалния жизнен стандарт и енергийната бедност в България, представено на Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“. Конференцията се проведе в София, като в нея участваха учени от България, Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от редица [...]

Международна научна конференция в Института за икономически изследвания

Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“ се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. В научния форум участваха учени от Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от 16 български висши училища, както и представители на бизнеса и неправителствени организации. Международната конференция откри директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев. Повече от 50 доклада, разделени в 6 тематични панела, бяха включени в програмата на конференцията. В рамките на двудневния форум участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани с макроикономическите измерения на икономическото развитие, международната търговия и интеграция, пазара на труда и социалните политики, регионалното и секторно развитие, в т.ч. наличието на ресурси, екология и устойчиво развитие, съвременни аспекти на фирмите на [...]

Институтът за икономически изследвания ще си сътрудничи с Института за развитието към един от трите най-престижни университети на Китай

Споразумение за сътрудничество с Института за изследване на развитието към Университета Фудан в Китай подписа директорът на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките проф. Александър Тасев. От страна на китайските партньори документът подписа проф. Джан Ии – заместник-директор на Института. В университета Фудан се обучават близо 45 хил. студенти от около 2 000 преподаватели. […]

Водещи китайски икономисти ще коментират търговската война между САЩ и Китай и китайската икономика

Международен семинар за китайската икономика и предизвикателствата пред световната икономика организира Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките. Събитието ще се проведе в понеделник, 08.10.2018 г. от 10:30 ч. в Голямата зала на Института на ул. „Аксаков” № 3. В семинара ще участват водещи китайски икономисти, сред които Джан Дзюн - декан на Fudan Development Institute (FDDI) към Fudan University, преподавател в световни университети като: London School of Economics, University of London, Tokyo Metropolitan University, Harvard University, Yale University и автор на множество публикации в престижни световни издания, и Сун Гуойоу - директор на Института за китайско-американски отношения. Лекциите ще са на тема: „Как да разбираме съвременната трансформация на китайската икономика” и „Търговската война между САЩ и Китай и последиците от нея”. Институтът [...]