/Tag: Институт за икономически изследвания

България е последна в класацията по материален жизнен стандарт в ЕС

Икономистите на БАН са изследвали и териториалните различия в страната – водещ е Югозападният район, сред губещите – Южен централен България неотлъчно заема последно място в класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен стандарт. За 7 години – от 2010 г. до 2017 г., оценките за България спрямо ЕС-28 са 4-6 пъти по-ниски, с тенденция на увеличаване. Това става ясно от собствено проучване на проф. Васил Цанов и проф. Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН за състоянието и развитието на материалния жизнен стандарт и енергийната бедност в България, представено на Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“. Конференцията се проведе в София, като в нея участваха учени от България, Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от редица [...]

Международна научна конференция в Института за икономически изследвания

Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“ се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. В научния форум участваха учени от Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от 16 български висши училища, както и представители на бизнеса и неправителствени организации. Международната конференция откри директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев. Повече от 50 доклада, разделени в 6 тематични панела, бяха включени в програмата на конференцията. В рамките на двудневния форум участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани с макроикономическите измерения на икономическото развитие, международната търговия и интеграция, пазара на труда и социалните политики, регионалното и секторно развитие, в т.ч. наличието на ресурси, екология и устойчиво развитие, съвременни аспекти на фирмите на [...]

Институтът за икономически изследвания ще си сътрудничи с Института за развитието към един от трите най-престижни университети на Китай

Споразумение за сътрудничество с Института за изследване на развитието към Университета Фудан в Китай подписа директорът на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките проф. Александър Тасев. От страна на китайските партньори документът подписа проф. Джан Ии – заместник-директор на Института. В университета Фудан се обучават близо 45 хил. студенти от около 2 000 преподаватели. […]

Водещи китайски икономисти ще коментират търговската война между САЩ и Китай и китайската икономика

Международен семинар за китайската икономика и предизвикателствата пред световната икономика организира Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките. Събитието ще се проведе в понеделник, 08.10.2018 г. от 10:30 ч. в Голямата зала на Института на ул. „Аксаков” № 3. В семинара ще участват водещи китайски икономисти, сред които Джан Дзюн - декан на Fudan Development Institute (FDDI) към Fudan University, преподавател в световни университети като: London School of Economics, University of London, Tokyo Metropolitan University, Harvard University, Yale University и автор на множество публикации в престижни световни издания, и Сун Гуойоу - директор на Института за китайско-американски отношения. Лекциите ще са на тема: „Как да разбираме съвременната трансформация на китайската икономика” и „Търговската война между САЩ и Китай и последиците от нея”. Институтът [...]

Споразумение за сътрудничество между Институтите за икономически изследвания на Българската академия на науките и Китайската академия на науките

? Споразумение за сътрудничество беше подписано между Института за икономически изследвания на Българската академия на науките и Института за икономически изследвания на Китайската академия на науките. Документът  предвижда съвместна изследователска дейност в икономическата област, съвместни публикации, конференции и обучение на докторанти. […]

Покана за представяне на съвместен проект на БАН и МАНУ

На 31 януари (сряда) от 17:30 часа в заседателната зала на Института за икономически изследвания на ул. "Аксаков" 3 ще се представи съвместният труд на БАН и Македонската академия на науките и изкуствата със заглавие: "Горският сектор в България и Македония".  Ще се проведе  среща - разговор с проф. д.ик.н. Росица Чобанова за обсъждане на темата „Иновативни решения за конкурентно развитие на предприятия от горския сектор в пограничните райони на България и Македония”. Поканени са всички, които се интересуват от темата, да участват в срещата.