/Tag: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН участва в конференция „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ във Виена

Министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ се проведе от 28 до 30 ноември 2018 г. във Виена, Австрия. В нея участваха делегации от страните-членки в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Форумът е утвърден като място за диалог на високо ниво, където се обсъждат най-важните въпроси пред общността. Тази година акцентът беше поставен върху възможността, която предлагат ядрените наука и технологии за по-добро качество на живот. […]

Първи образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”

Първият за България и Източна Европа образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника” се проведе на 5 октомври 2018 г. в Софийската лаборатория за иновации. Организатор на събитието са Българското ядрено дружество (БЯД) и Асоциацията за развитие на София. Форумът се проведе с подкрепата на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН, както и от бизнес организации от ядрения сектор. […]

Международна конференция „Ядрена енергия за хората“

Международна конференция „Ядрена енергия за хората“ се проведе от 10 до 13 септември 2018 г. в Свети Влас, организирана от Българското ядрено дружество. Представени бяха доклади от експерти от академичната общност и индустрията в различните аспекти на ядрената сфера – новости в ядрените технологии, радиационна дозиметрия и радиационна защита, култура на безопасност, ядрени приложения в медицината и индустрията, комуникация с широката публика за ядрената енергетика. […]

Ново издание на книгата „Ускорители на частици“ от доц. Динко Динев

На пазара вече е второто преработено и допълнено издание на книгата „Ускорители на частици“ от доц. Динко Динев. Тя  представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на заредени частици. Описана е  историята на развитието им,  основните видове, характеристиките на  вторичното лъчение. Специално внимание е отделено на приложението на ускорителите в медицината и технологиите. Отделна глава е посветена на някои модерни направления в ускоряването на заредени частици. В приложения са представени съвременните методи за анализ на динамиката на частиците в ускорителите и Големият aдронен колайдър (LHC) в ЦЕРН. Книгата е предназначена за студенти, физици, инженери и за всички които проявяват интерес към постиженията на съвременната физика и се разпространява в книжарницата на БАН.

Меморандум за сътрудничество между Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН и Глобалния център за сътрудничество по ядрена енергия-Индия бе подписан в рамките на посещението на индийския държавен глава в България

По покана на българския държавен глава, президентът на Република Индия бе на работно посещение в България. Ядрените изследвания, информационните технологии и проучването на космоса бяха откроени от Румен Радев и Рам Натх Ковинд като едни от най-перспективни сфери за насърчаване на икономическия обмен. Водещата цел на подписания меморандум за сътрудничество между ИЯИЯЕ и индийската страна е задълбочаване на техническото сътрудничество в областта на ядрената енергетика за мирни цели. Основните направления за съвместни дейности, според спогодбата са: ядрена безопасност и защита проучвания за радиологична безопасност ядрена безопасност и анализи прилагане в действие на радиоизотопи и радиоактивни технологии защита от радиация и мониторинг на радиацията в околната среда развитие и обучение на човешки ресурси в областта Това е първото посещение на индийски президент в България за изминалите [...]

Дни на отворени врати на Базовата екологична обсерватория Мусала (2925 m) – Станция за Европа, ИЯИЯЕ – БАН

На 21 и 22 юли и 11 и 12 август 2018г.  (резервни дати при лошо време 28 и 29.07 и 18 и 19.08) ще се проведат дни на отворените врати на Базовата екологична обсерватория (БЕО) Мусала. Какво ще видите при нас: Базовата екологична обсерватория (БЕО) Мусала, част от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН), се намира на най-високия връх на Балканския полуостров – Мусала (2925.4 м н.в., 42о18`N, 23о59`Е) в Рила планина. Уникалното географско разположение на вр. Мусала (далеч от индустриални замърсители и на граница на свободната тропосфера) позволява, в допълнение към традиционните наблюдения на космическите лъчи, да се извършват изследвания, свързани с глобалното изменение на климата, транспорт на трансгранични замърсявания, възможни корелации на интензивността на космическите лъчи с атмосферните параметри, и т.н. [...]