/Tag: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

С форум и изложба Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН отбелязва Mеждународния ден на биологичното разнообразие

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) организира форум, посветен на Mеждународния ден на биологичното разнообразие. Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“ ще се проведе на 22.05.2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ – БАН за оценка на екосистемните услуги. Целта на форума е да очертае значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта на екосистемните услуги. ИБЕИ – БАН е национален научен център за изследване и опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги в България. [...]

11-ти „Семинар по екология – 2018” с международно участие

Единадесети Семинар по екология - 2018 с международно участие ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин" 2, София. Семинарът е  организиран от Секция Биология към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.     Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят знания, информация и да създадат нови контакти. Основни тематични направления са: Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; Ландшафтна екология; Екология и образование и други кореспондиращи направления. Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на [...]

Национална среща на LTER Network България и Работна среща по прoект eLTER-H2020

На 23 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София ще се проведе Национална среща на LTER Network България и Работна среща по Проект “Integrated European long-term ecosystem, critical zones and socio-ecological system research infrastructure” (eLTER-H2020). Срещата е  организирана от Секция "Екосистемни изследвания с център LTER- България" към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: http://www.iber.bas.bg/?q=bg  

Националният природонаучен музей-БАН и община Ботевград отбелязват Деня на Жабешкото блато

Денят на Жабешкото блато се отбелязва в чест на първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитена местност „Мухалница“. Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на д-р Владимир Бешков, започнало преди 50 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км. Събитието тази година включва целодневна програма с образователни игри за деца, а за възрастните е презентацията и разходката до Жабешкото блато с учени и специалисти от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН). Почетният гост на събитието д-р Владимир Бешков ще [...]

Проф. Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН

  Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски награди проф. дбн Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН.  За мен е чест да връча тази награда на проф. Михайлова за високите й научни постижения в областта на еволюцията на двукрилите насекоми и за приноса й  към организацията на научните изследвания в БАН, каза акад. Ревалски. Проф. Михайлова благодари за отличието и заяви, че е оценката е не само за нейната научно-изследователска дейност, а и за всички колеги, с които са обсъждали получените резултати.   […]

Нощ на прилепите ще се проведе на 26 август

Инициативата е в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и пещера „Режишка“ в с. Лакатник На 26 август 2017 г. Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН и фондация „Наука за природата“ ви канят на „НОЩТА НА ПРИЛЕПИТЕ“. Събитието ще се проведе в две части – теоритична и практическа. […]