/Tag: Институт по електрохимия и енергийни системи

Заключителна среща по проект HyLAW

Заключителна работна среща „Горивни клетки и водород: идентифициране на законодателната и административна рамка за  въвеждането им, на бариерите и подходите за тяхното отстраняване” по проект HyLAW беше проведена на 12 март в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, обобщени и публикувани специална книжка „Стратегически документи“. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по Електрохимия и енергийни системи на БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31.01.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и приложение на въглеродни материали в електрокатализата” на ас. Георги Владимиров Пчеларов,  докторант на свободна подготовка в ИЕЕС – БАН по професионално направление „4.2 Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. Химически източници на токa) код: 01.05.14” Научни консултанти: проф. д-р Константин Петров доц. д-р Никола Копринаров (ЦЛСЕНЕИ) Председател на Научното жури: проф. д-р Тамара Петкова Членове на Научното жури:                     проф. д-р дхн Асен Гергинов (ХТМУ) - [...]

Институтът по електрохимия и енергийни системи на БАН и Националният политехнически музей със сътрудничество по програма „Музеят като образователна среда”

Млади учени от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН (ИЕЕС-БАН) се срещнаха с ученици в Националния политехнически музей и ги запознаха с основните видове електрохимични системи за съхранение и отдаване на електрическа енергия, без които животът на хората днес е почти немислим. Събитието на тема „Резервната електрическа енергия – погледната отблизо” е едно от първите по програма „Музеят като образователна среда” и се проведе на 24 ноември 2018 г. С него беше поставено и началото на партньорските взаимоотношения между ИЕЕС-БАН и Националния политехнически музей. Учени от ИЕЕС-БАН ще окажат и консултативна помощ на музея в реализирането на проект „Водата и техниката”. В образователната програма на проведената среща наред с теми, затвърждаващи изучаваното от децата от пети до седми клас като произход на електричеството, [...]

ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

Институтът по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" на БАН (ИЕЕС) и „СТЕМО” ООД, която е една от водещите фирми на българския ИТ пазар, в партньорство ще реализират съвместен проект „Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Една такава система ще позволява да се оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на оловните батерии, което да доведе до удължаване срока им на експлоатация и до повишаване на енергийната ефективност при тяхната употреба. В производството на оловни акумулатори се влагат вредни за живите организми вещества и след излизането им от експлоатация е належащо да бъдат 100% рециклирани. Намаляване интензивността на оборотите в тази индустрия би довело до спестяване на природни и финансови ресурси. Удължаването на експлоатационния срок на оловните батерии при достатъчна [...]

Кампания „БАН представя своите институти“: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

Учените от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) ще представят пред българската общественост научната си дейност, която развиват под мотото “Чиста енергия!”. Събитието е част от кампанията „БАН представя своите институти“ и ще се състои на 25 юни 2018 г.  в две части: от 10:00 до 12:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (Голям салон, ул. „15-ти ноември“ 1) ще бъдат представени фундаменталните и приложни постижения на ИЕЕС през годините и визията за бъдещето на електрохимичните източници на ток. Пред залата ще бъдат изложени някои от най-успешните продукти от научните дирения на колективите в института. от 14.00 до 16.30 часа вратите на ИЕЕС (ул. "Акад. Георги Бончев", блок 10) ще бъдат отворени за посещение и запознаване [...]

Иновации в областта на електрохимичните източници на ток представи ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС – БАН) се включи в кампанията „БАН представя своите институти“. Събитието се състоя под мотото „Чиста енергия!” на 25 юни в Големия салон на БАН и в сградата на Института. […]