/Tag: Институт по етнология и фоклористика с Етнографски музей към БАН

Изложбата „Змиянската Везба“ ще бъде открита с демонстрации и уъркшоп

Изложбата „Змиянската Везба“, представяща експонати от фонд „Тъкани“ на етнографския отдел на музея в Република Сръбска в гр. Баня Лука, ще се открие на 29 май от 13.00 часа за медии и от 18.00 часа за широка публика с демонстрация на характерната техника и уъркшоп. […]

Трети международен приложен семинар „Тенденции в представянето на совалкова и шита дантела в съвременността”

Специалисти от шест държави ще представят работата си и ще покажат техники и изкуство пред широка публика Изследователи и дантелиери от Испания, Италия, Хърватия, Русия, Узбекистан и България ще споделят своя опит в изработването и изучаването на изкуството на  шита и совалкова дантела в съвеменността. Това ще се случи на 11 май 2019 г. в Националния етнографски музей, по време на третия международен приложен семинар „Тенденции в представянето на совалкова и шита дантела в съвременността”, организиран от ИЕФЕМ – БАН, съвместно с неформална група „СедякаТА“. Семинарът ще се проведе в три основни модула: 10.00 – 14.00 ч. – научен форум с доклади, изказвания и дискусии по приложни теми; 14.00 – 17.00 ч. – демонстрации по изработване на совалкова и шита дантела; 14.30 ч. – дефиле [...]

ИЕФЕМ – БАН представи новия си образователен център

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН представи нов образователен център, изграден след тригодишната дарителска кампания „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“. Залите „Кукер“, „Самодива“ и „Малък змей“ отварят врати за деца и възрастни, като се планира работа по няколко типа образователни програми. […]

Тридневна конференция „Социокултурни измерения на детството“ събра учени от четири континента в ИЕФЕМ – БАН

Международната конференция „Социокултурни измерения на детството“ беше открита на 26 октомври 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“. Тридневният форум се организира от ИЕФЕМ – БАН и се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Той събра етнолози, антрополози, фолклористи, социолози и лингвисти от 26 държави, които представиха своята работа, касаеща различни аспекти на детството – от фолклорни изследвания до проучване на миграционни, интеграционни и адаптационни проблеми. […]

Защита на дисертационния труд на Десислава Петрова Пилева в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд на тема „Имиграция и смесени семейства (между българи и имигранти от Близкия Изток и Северна Африка)“ на Десислава Петрова Пилева, редовен докторант в секция „Историческа етнология, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография). Научен ръководител: доц. д-р Евгения Троева-Григорова Автореферат Рецензии: Проф. д-р Жоржета Назърска Доц. д-р Анелия Касабова Становища: Проф. д-р Анна Кръстева Доц. д-р Меглена Златкова Доц. д-р Евгения [...]

ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България

Националният етнографски музей представя от 26.06.2018 г. експозицията „ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България“. Изложбата е под патронажа на президента на Република България Румен Радев и е разположена в обновените, ремонтирани и реставрирани зали на втория етаж в източното крило на Княжеския дворец. Изцяло нова концепция, комбинация на визия и звук – това е разказът за живота и формите на общуване в селото и в града през последните 200 години. Експозицията представя биографията на предметите и хората, които са ги произвеждали, притежавали и употребявали. „Личните истории” доближават музейния експонат до съвременността и предлага на посетителя да погледне на света през очите на разказващия, да се постави в неговото време и на негово място, да си създаде собствена представа за изградената в експозицията история. [...]