/Tag: Институт по етнология и фоклористика с Етнографски музей към БАН

Тридневна конференция „Социокултурни измерения на детството“ събра учени от четири континента в ИЕФЕМ – БАН

Международната конференция „Социокултурни измерения на детството“ беше открита на 26 октомври 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“. Тридневният форум се организира от ИЕФЕМ – БАН и се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Той събра етнолози, антрополози, фолклористи, социолози и лингвисти от 26 държави, които представиха своята работа, касаеща различни аспекти на детството – от фолклорни изследвания до проучване на миграционни, интеграционни и адаптационни проблеми. […]

ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България

Националният етнографски музей представя от 26.06.2018 г. експозицията „ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България“. Изложбата е под патронажа на президента на Република България Румен Радев и е разположена в обновените, ремонтирани и реставрирани зали на втория етаж в източното крило на Княжеския дворец. Изцяло нова концепция, комбинация на визия и звук – това е разказът за живота и формите на общуване в селото и в града през последните 200 години. Експозицията представя биографията на предметите и хората, които са ги произвеждали, притежавали и употребявали. „Личните истории” доближават музейния експонат до съвременността и предлага на посетителя да погледне на света през очите на разказващия, да се постави в неговото време и на негово място, да си създаде собствена представа за изградената в експозицията история. [...]

Защита на дисертационния труд на Десислава Петрова Пилева в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд на тема „Имиграция и смесени семейства (между българи и имигранти от Близкия Изток и Северна Африка)“ на Десислава Петрова Пилева, редовен докторант в секция „Историческа етнология, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография). Научен ръководител: доц. д-р Евгения Троева-Григорова Автореферат Рецензии: Проф. д-р Жоржета Назърска Доц. д-р Анелия Касабова Становища: Проф. д-р Анна Кръстева Доц. д-р Меглена Златкова Доц. д-р Евгения [...]