/Tag: Институт по информационни и комуникационни технологии

Защита на докторска дисертация на Бистра Захариева от ИИКТ – БАН

На 26.02.2019 г. от 15 часа, в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева. Материалите са публикувани на сайта на института.  

Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Венета Христова Христова (Йосифова). Научно жури: проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия) доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София (рецензия) доц. д-р Гочо Славов – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище) проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (становище) доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (становище) Желаещите могат да се [...]

Защита на дисертационен труд на Йенс Колер от Института по информационни и комуникационни технологии – БАН

На 16.03.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases“ („Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернет“) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” на Йенс Колер. Научно жури: проф. Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ – рецензия доц. Юлиана Пенева – НБУ – становище проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН – рецензия [...]

Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната среща по проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения“ (Договор № ДФНИ-К02/12.12.2014, ФНИ). Проектът е реализиран от колектив от учени от Института за изследване на обществата и знанието, Института за исторически изследвания, Института по информационни и комуникационни технологии и Югозападния университет „Неофит Рилски“ с ръководител проф. д.с.н. Пепка Бояджиева. Лекция ще изнесе Магдалена Дулева, която е специалист в областта на филантропията и набирането на средства за образователни цели в университета Нотингам Трент, Великобритания. Проф. Петя Кабакчиева ще представи подготвения в рамките на проекта колективен сборник „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“. Тук [...]

Уъркшоп „Две години АВИТОХОЛ: Иновативни суперкомпютърни приложения“

Уъркшопът „Две години АВИТОХОЛ: Иновативни суперкомпютърни приложения“, организиран от ИИКТ-БАН, се проведе от 29 до 31 октомври 2017 в Панагюрище. Бяха представени най-новите научни резултати, получени при използване на мултифункционалната високопроизводителна компютърна система – АВИТОХОЛ, която се намира в Центъра за иновативни пресмятания и обработка на данни на ИИКТ-БАН. Уъркшопът беше открит от директора на ИИКТ-БАН чл.-кор. Маргенов. Приветствие до участниците от името на ръководството на БАН поднесе чл. кор. К. Ганев, заместник-председател на БАН. Доц. Е. Атанасов представи възможностите на АВИТОХОЛ, организацията на работа, услугите и средствата, които предоставя на българските учени, както и перспективите за развитие. АВИТОХОЛ е най-мощната високопроизводителна система в региона на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, свързана с европейската и регионална изчислителната е-инфраструктура. Програмата на уъркшопа включваше 27 доклада от [...]

Еврокомисарят Мария Габриел се запозна с възможностите на българския суперкомпютър

Еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел посети Института по информационни и комуникационни технологии на БАН и се запозна с възможностите на българския суперкомпютър Авитохол, който е най-мощният изчислителен ресурс в региона на Югоизточна Европа. При въвеждането му в експлоатация през юли 2015 година той заема 332-ро място в класацията на световните суперкомпютри (Top500). Суперкомпютърът се използва за решаване на големи изчислителни задачи в области като екология, климатология, молекулярна динамика, културно-историческо наследство и други. На този компютър бяха извършени много бързи високоефективни изчисления във връзка с прогнозирането на екстремните снеговалежи през отминалата зима.